Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1993 z dne 14. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1993 z dne 14. 1. 1993

Kazalo

4. Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indonezije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama, stran 3.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o ratifikaciji skupnega sporočila med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indonezije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
1. člen
Ratificira se skupno sporočilo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indonezije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama, podpisano v New Yorku 12. oktobra 1992.
2. člen
Skupno sporočilo se v izvirniku v angleškem jeziku in v slovenskem prevodu glasi:
Joint Communique
Concerning the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Slovenia and the Republic of Indonesia
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Indonesia.
Desiring to promote and strengthen ties of friendship and cooperation between their countries and peoples on the basis of equality, mutual respect for each other's sovereignty, independence and territorial integrity as well as non-interference in the internal affairs of each other;
Guided by the principles and purposes of the Charter of the United Nations and the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961;
Have decided to establish diplomatic relations at ambassadorial level as of the date of the signing of this Joint Communique;
The accreditation of their respective ambassadors will be the subject of further agreement.
 
Done in New York, 12 October 1992
For the Government of
the Republic of Slovenia
Dr. Danilo Türk, (s)
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary
Permanent Representative
to the United Nations
 
For the Government of
the Republic of Indonesia
Nugroho Wisnumurti, (s)
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary
Permanent Representative
to the United Nations
Skupno sporočilo
o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Indonezijo
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Indonezije, sta
v želji, da okrepita in poglobita prijateljstvo in sodelovanje med obema državama in narodoma na osnovi enakosti, medsebojnega spoštovanja suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti ter vzajemnega nevmešavanja v notranje zadeve,
ob spoštovanju načel in ciljev Listine Združenih narodov ter Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih iz leta 1961,
sklenili, da vzpostavita diplomatske odnose na ravni veleposlaništev z dnem podpisa skupnega sporočila.
Akreditacija veleposlanikov obeh držav bo predmet nadaljnjega dogovarjanja.
 
Sestavljeno v New Yorku, 12. oktobra 1992
V imenu Vlade
Republike Slovenije
Dr. Danilo Türk l. r.
Izredni in pooblaščeni
veleposlanik
Stalni predstavnik
pri Združenih narodih
 
V imenu Vlade
Republike Indonezije
Nugroho Wisnumurti l. r.
Izredni in pooblaščeni
Veleposlanik
Stalni predstavnik
pri Združenih narodih
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/92-63/1-8
Ljubljana, dne 17. decembra 1992.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost