Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1993 z dne 22. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1993 z dne 22. 10. 1993

Kazalo

2133. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za odsek avtoceste Arja vas - Ločica pri Vranskem, stran 2906.

Na podlagi drugega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) je Vlada Republike Slovenije na 49. seji 14. oktobra 1993 sprejela
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za odsek avtoceste Arja vas-Ločica pri Vranskem
I
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta za odsek avtoceste Arja vas-Ločica pri Vranskem, ki gaje izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje pod št. 248/93 v oktobru 1993 pripravljen v skladu z usmeritvami dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000, v skladu z družbenim planom Republike Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990, v skladu z osnutkom sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec za obdobje od leta 1986 do leta 1990 ter v skladu z zakonom in je primeren za javno razgrnitev.
II
Osnutek lokacijskega načrta iz prejšnje točke se pošlje občini Žalec v javno razgrnitev in obravnavo. Izvršni svet Skupščine občine Žalec poskrbi za izvedbo javne razgrnitve in za organizacijo javnih obravnav, sočasno z javno razgrnitvijo in javno obravnavo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec. Javna razgrnitev mora trajati najmanj 30 dni.
III
Po preteku javne razgrnitve oblikuje Izvršni svet Skupščine občine Žalec stališča in predloge k osnutku lokacijskega načrta in jih pošlje Ministrstvu za okolje in prostor; ta pripombe prouči in jih skupaj z dopolnjenim osnutkom lokacijskega načrta predloži Vladi Republike Slovenije.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/93-4/1-8
Ljubljana, dne 14. oktobra 1993.
Vlada Republiki Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost