Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1993 z dne 17. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1993 z dne 17. 10. 1993

Kazalo

2121. Zakon o dopolnitvi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, stran 2874.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. oktobra 1993.
Št. 0100-121/93
Ljubljana, dne 15. oktobra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ
1. člen
V zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 in Uradni list RS, št. 8/90, 12/92) se za 122. členom doda nov 122.a člen, ki se glasi:
"122.a člen
Pooblaščene uradne osebe v kazenskih poboljševalnih zavodih so dolžne med stavko opravljati vsa delà in naloge iz drugega in tretjega odstavka 114. člena tega zakona, poleg tega pa tudi spremljati in varovati priprte osebe po odredbi sodišča."
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-03/92-5/7
Ljubljana, dne 13. oktobra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost