Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1993 z dne 17. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1993 z dne 17. 10. 1993

Kazalo

2120. Zakon o dopolnitvi zakona o zračni plovbi, stran 2873.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. in 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona p dopolnitvi zakona o zračni plovbi
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o zračni plovbi, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. oktobra 1993.
Št. 0100-120/93
Ljubljana, dne 15. oktobra 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O ZRAČNI PLOVBI
1. člen
V zakonu o zračni plovbi (Uradni list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89 in 29/90) se za 147. členom doda nov 147.a člen, ki se glasi:
"147.a člen
Osebje kontrole letenja, tehnično osebje kontrole letenja, osebje, ki skrbi za meteorološko varnost zračne plovbe, osebje tehnološke priprave in službe za zvezo kontrole letenja ter drugo strokovno osebje, ki opravlja dela pomembna za varnost zračne plovbe (osebje za sprejem in odpremo, osebje za požarno varnost na letališču, osebje, ki vzdržuje manevrske površine, objekte in instalacije na letališču, pomembne za varnost zračne plovbe, osebje letalske informacijske službe in letališke kontrole letenja ter delavci, ki so vključeni v akcije letalskega iskanja in reševanja), morajo zagotoviti:
– neoviran zračni promet iz in v tujino,
– preprečevanje možnosti nastanka škode,
– nemoteno delovanje državnih organov,
– iskanje in reševanje v primeru letalske nesreče,
– varno odvijanje zračnega prometa."
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-06/93-8/1
Ljubljana, dne 13. oktobra 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost