Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1993 z dne 10. 9. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1993 z dne 10. 9. 1993

Kazalo

1920. Odredba o vodenju knjige naročil za trgovanje z vrednostnimi papirji, stran 2689.

Na podlagi četrtega odstavka 45.d člena Zakona o vrednostnih papirjih (Uradni list SFRJ, št. 64/89 in 29/90) in 1.a člena Odloka o izdajanju dovoljenj za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev in za ustanovitev borze vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 17/91-I in 59/92) izdaja minister za finance
ODREDBO
o vodenju knjige naročil za trgovanje z vrednostnimi papirji
1. člen
Člani borze morajo voditi knjigo naročil, v katero vpisujejo vsa naročila strank (sprejeta in nesprejeta) in svoja naročila v zvezi z nakupi in prodajo vrednostnih papirjev.
2. člen
Naročila oziroma preklice naročil iz prejšnjega odstavka mora član borze voditi po časovnem vrstnem redu glede na prejem naročila.
3. člen
Knjiga naročil mora vsebovati najmanj naslednje podatke glede naročila oziroma evidentiranja naročila:
– zaporedno številko;
– datum, čas in način prejetja;
– šifro stranke oziroma označbo, da gre za lastno naročilo;
– predmet naročila (vrednostni papir);
– količino;
– ceno;
– vrsto naročila in pogoji za izvršitev;
– mesto in čas izvršitve;
– označbo o sprejemu in morebitni razveljavitvi naročila pred izvršitvijo;
– označbo o zavrnitvi naročila.
Za mesto izvršitve naročila se lahko vpiše borzni sestanek, javljen posel ali drugo (OTC).
4. člen
Če se knjiga naročil vodi ročno, mora biti knjiga vezana z zaporedno označenimi stranmi, ki onemogoča menjavo ali odvzem posameznih listov.
Če se knjiga naročil vodi z računalniško podporo, mora izpiske dnevno podpisati pristojna oseba in morajo biti mesečno vezani.
Član borze mora stranki redno predložiti izvlečke iz knjige naročil, ki se nanašajo na njene posle.
5. člen
Ministrstvo za finance lahko pregleduje in nadzoruje vodenje knjig naročil članov borze, pri čemer lahko pooblasti drugo osebo za izvedbo pregleda.
6. člen
Član borze mora hraniti knjige naročil najmanj 5 let.
Član borze mora za naročila, evidentirana v knjigi naročil, hraniti tudi ustrezna dokazila o sklenjenih poslih z vrednostnimi papirji in sicer najmanj za dobo 2 let.
7. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 39/LJ-93
Ljubljana, dne 2. septembra 1993.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost