Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1993 z dne 16. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1993 z dne 16. 1. 1993

Kazalo

126. Zakon o spremembah zakona o delavcih v državnih organih, stran 137.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah zakona o delavcih v državnih organih
Razglašam Zakon o spremembah zakona o delavcih v državnih organih, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. januarja 1993.
Št. 0100-4/93
Ljubljana, dne 15. januarja 1993.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O DELAVCIH V DRŽAVNIH ORGANIH
1. člen
V zakonu o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91 in 2/91-I) se v prvem odstavku 59. člena besede "povprečnega osebnega dohodka, izplačanega v gospodarstvu Republike Slovenije" nadomestijo z besedami "osnove za obračun osebnih dohodkov".
2. člen
V 60. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Osnova za obračun osebnega dohodka je znesek, ki je kot izhodiščna mesečna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti."
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 102-01/90-5/24-1
Ljubljana, dne 12. januarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.

AAA Zlata odličnost