Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1992 z dne 28. 12. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1992 z dne 28. 12. 1992

Kazalo

2842. Odlok o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka, stran 3520.

Na podlagi prvega, drugega in tretjega odstavka 7. b člena zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 23/76 in 24/88) v zvezi z 271. členom zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja Vlada Republike Slovenije
ODLOK
o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka
1. člen
V Republiki Sloveniji se opravi valorizacija katastrskega dohodka.
Količnik za valorizacijo katastrskega dohodka se ugotovi na podlagi cen, ki jih je ugotovil Zavod Republike Slovenije za statistiko in gozdnogospodarske organizacije, in sicer:
– za pridelke in prirastek lesne mase – na podlagi poprečnih cen iz leta 1991, valoriziranih s količnikom, ugotovljenim na podlagi poprečne letne stopnje rasti teh cen v letu 1990 in 1991
– za materialne stroške – na podlagi poprečnih nabavnih cen iz leta 1991, valoriziranih s količnikom, ugotovljenim na podlagi poprečne letne stopnje rasti teh cen v letu 1990 in 1991.
Katastrski dohodek, ugotovljen z lestvicami katastrskega dohodka iz 1. člena odloka Skupščine SR Slovenije o potrditvi lestvic katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 38-1954/89) ter 1. člena odloka Izvršnega sveta SR Slovenije o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka (Uradni list SRS, št. 42/89 in Republike Slovenije, št. 47/90 in št. 33/91) se v vseh katastrskih okrajih za vse katastrske kulture valorizira z enotnim količnikom, in sicer v višini 1.46.
2. člen
Valorizirani katastrski dohodek se uporablja za odmero davka iz kmetijstva in dohodnine ter drugih obveznosti za leto 1993.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 422-02/90-1/3-8
Ljubljana, dne 24. decembra 1992.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik