Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2569. Odlok o prenehanju delovanja Muzeja Ljudske revolucije v Ložu, stran 3176.

Na podlagi 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 83. člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81 in RS, št. 8/90 in 26/92) je Skupščina občine Vrhnika na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 29. 10. 1992 sprejela
SKLEP
1
Muzej Ljudske revolucije Notranjske v Ložu preneha z delovanjem.
2
Pravice in dolžnosti varovanja premične naravne in kulturne dediščine prevzame Notranjski muzej s sedežem v Postojni v skladu z določili Zakona o naravni in kulturni dediščini.
3
Medsebojna razmerja ureja pogodba sklenjena med strokovno organizacijo in Skupščino občine Vrhnika.
4
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati sporazum o ustanovitvi Muzeja Ljudske revolucije Notranjske v Ložu in Pogodba o financiranju z dne 3. novembra 1969 (št. del. 64/69).
5
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3/17-617-02/91
Vrhnika, dne 30. oktobra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.