Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2547. Odredba o ureditvi cestnega prometa v mestu Slovenj Gradec, stran 3153.

Na podlagi 9. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 1/91) in 3. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih občine Slovenj Gradec (MUV, št. 18/82 in 19/82 in Uradni list SRS, št. 30/87) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec na seji dne 11. 11. 1992 sprejel
ODREDBO
o ureditvi cestnega prometa v mestu Slovenj Gradec
1. člen
S to odredbo izvršni svet določi enosmerne ceste, prepovedi vožnje in označitev parkirnih prostorov v ožjem mestnem jedru mesta Slovenj Gradec.
2. člen
Kot enosmerne se določijo naslednje ceste in ulice:
– Francetova cesta v smeri od križišča s Sejmiško in Pohorsko cesto proti Glavnemu trgu;
– Glavni trg v smeri od Francetove ceste do križišča s Šolsko ulico in Trgom svobode;
– Glavni trg v smeri od križišča Ozke in Cankarjeve ulice do križišča s Šolsko ulico in Trgom svobode;
– Cankarjeva ulica od križišča s Francetovo cesto in Glavnega trga do križišča z Glavnim trgom in Ozko ulico;
– Šolska ulica v smeri od križišča na Glavnem trgu do križišča s Cankarjevo ulico;
– Trg svobode v smeri od križišča z Glavnim trgom do križišča z Meškovo ulico;
– Meškova ulica od križišča s Trgom svobode do križišča s Poštno ulico in
– Ozka ulica v smeri od križišča z Glavnim trgom do Vorančevega trga.
3. člen
V križišču Trga svobode se za smer Vorančev trg označi slepa cesta.
V križišču Sejmiške in Francetove ceste se za smer Glavni trg označi prepoved vožnje z avtobusom in tovornim motornim vozilom z dopolnilno tablo, ki dovoljuje dostavo.
V križišču Celjske in Podgorske ceste se za smer Glavni trg označi prepoved vožnje z avtobusom in tovornim motornim vozilom z dopolnilno tablo, ki dovoljuje dostavo.
V križišču Pohorske ceste in Ulice heroja Iršiča se za smer Kopališke ulice označi prepoved vožnje z avtobusom in tovornim motornim vozilom z dopolnilno tablo, ki dovoljuje dostavo.
V križišču Celjske ceste in Partizanske poti se za smer Gosposvetske ceste označi prepoved vožnje avtobusom in tovornim motornim vozilom z dopolnilno tablo, ki dovoljuje dostavo.
V križišču Celjske ceste in Gosposvetske ceste se za smer Meškove ulice označi prepoved vožnje avtobusom in tovornim motornim vozilom z dopolnilno tablo, ki dovoljuje dostavo.
V Meškovi ulici se v smeri od križišča s Trgom svobode do križišča s Poštno ulico označijo na levi strani parkirni prostori za osebna motorna vozila.
Parkirni prostori za osebna motorna vozila se označijo tudi na levi strani Francetove ceste od križišča s Sejmiško cesto do hotela Pohorje.
Na Glavnem trgu se v skladu s projektom dodatno označijo prehodi za pešce.
Kopališka ulica se zapre za ves promet, razen za stanovalce. V ta namen se postavi fizična zapora cestišča pri mostu za kopališče ter ustrezna signalizacija.
Hitrost vožnje se skozi Glavni trg, Cankarjevo ulico, Šolsko ulico, Ozko ulico, Vorančev trg, Trg svobode, Gosposvetsko cesto, Meškovo ulico in Francetovo cesto od križišča s Sejmiško cesto do Glavnega trga omeji na 30 km/uro.
Na Gosposvetski cesti se od križišča z Meškovo ulico do vhoda v bolnišnico, na desni strani, označijo parkirni prostori za bočno parkiranje osebnih motornih vozil.
V semaforiziranem križišču Celjske in Podgorske ceste se z ustrezno cestno-prometno signalizacijo označi kot prednostna cesta iz smeri Celjske na Podgorsko cesto in temu ustrezno prilagodi delovanje semaforjev.
4. člen
Cestno-prometno signalizacijo postavi Komunalno-Stanovanjsko podjetje Slovenj Gradec v skladu s Pravilnikom o prometnih znakih na cestah in izdelanim projektom.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-14/92
Slovenj Gradec, dne 11. novembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.