Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2542. Spremembe prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Lenart za obdobje od leta 1986 do leta 2000, stran 3141.

Na podlagi 4. člena odloka o pristojnostih in načinu dela Skupščine občine Lenart (Uradni list SRS, št. 1-54/ 90), 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18-930/84 in 15-703/89) je Skupščina občine Lenart na seji družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 7. aprila 1992 sprejela
SPREMEMBE PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA
občine Lenart za obdobje od leta 1986 do leta 2000
1. Prostorske sestavine Dolgoročnega plana občine Lenart za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 42/87 in 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90) se spremenijo v kartografskem delu Urbanistične zasnove Lenarta (tematske karte v merilu 1:5000):
– v tematski karti št. 7 »Usmeritve glede načina, urejanja območja s prostorskimi izvedbenimi akti« se spremenijo območja, ki se v ureditvenem območju mesta Lenart urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
2. Sprememba prostorskih sestavin Dolgoročnega plana občine Lenart za obdobje od leta 1986 do leta 2000 začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-3/89
Lenart, dne 7. aprila 1992.
Predsednik
Skupščine občine Lenart
Jože Škrlec l. r.