Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2536. Odredba o tarifah za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje, stran 3135.

Na podlagi 29. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) in 228. člena statuta občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 32/86, 1/88, 23/88 in RS, št. 40/90) je Izvršni svet Skupščine občine Grosuplje na seji dne 4. 11. 1992 sprejel
ODREDBO
o tarifah za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje
1. člen
Tarife za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje iz 1. odstavka 1. člena odredbe o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 34/92) se spremenijo in znašajo za:
                           sit
- govedo in konje                  132
- žrebeta in teleta                 105
- prašiče do 50 kg teže               30
- prašiče nad 50 kg teže               70
- perutnino                      8
- odstreljeno in prodano parkljasto divjad     105
- pse                        180
2. člen
Tarife se odvajajo v gotovini ali z drugimi sredstvi plačilnega prometa na zbirni račun št. 50130-840-009-3210 – Občinske pristojbine za zdravstveno varstvo živali.
3. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o spremembi tarif za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 34/92).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-17/92
Grosuplje, dne 10. novembra 1992.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Grosuplje
Franc Ahlin l. r.