Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2531. Sklep o spremembi sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto, stran 3133.

Na podlagi 56. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 12/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembi sklepa o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in. prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto
1. V sklepu o pogojih, pod katerimi se sme iznašati iz države in prinašati v državo domača in tuja valuta in vrednotnice, ki se glasijo na domačo valuto (Uradni list RS, št. 17/91-I, 21/91-I,13/92 in 30/92) se v 4. točki znesek 500 SIT spremeni tako, da se glasi "1.000 SIT".
2. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.