Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2530. Sklep o spremembah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini, stran 3132.

Na podlagi 42. člena Zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 20. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o spremembah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini
1. V 1. točki sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini (Uradni list RS, št, 17/92, 20/92, 26/92, 36/92, 44/92 in 50/92) se spremeni tabela tako, da se glasi:
-----------------------------------------------------------------------
1. Ljubljanska banka d.d. Ljubljana           117,5 mio. ECU
2. LB Kreditna banka d.d. Maribor            27,1 mio. ECU
3. Abanka d.d. Ljubljana                 34,1 mio. ECU
4. Creditanstalt Nova Banka d.d.
  Ljubljana                       8,6 mio. ECU
5. Hipotekama banka d.o.o. Brežice            2,4 mio. ECU
6. Bank Austria d.d. Ljubljana              54,4 mio. ECU
7. Probanka Mešana banka d.d. Maribor           4,8 mio. ECU
8. Slovenska investicijska banka d.d.
  Ljubljana                       2,9 mio. ECU
9. SKB banka d.d. Ljubljana               26,9 mio. ECU
10. UBK univerzalna banka d.d. Ljubljana          2,4 mio. ECU
11. Slovenska zadružna kmetijska banka d.d.
  Ljubljana                       2,4 mio. ECU
12. Komercialna banka Triglav d.d.
  Ljubljana                       2,4 mio. ECU
13. LB Komercialna banka d.d.
  Nova Gorica                      29,1 mio. ECU
14. LB Splošna banka d.d. Celje              19,7 mio. ECU
15. LB Splošna banka d.d. Koper              34,2 mio. ECU
16. LB Gorenjska banka d.d. Kranj             23,7 mio. ECU
17. LB Dolenjska banka d.d.
  Novo Mesto                      15,0 mio. ECU
18. LB Banka Domžale d.d. Domžale             6,6 mio. ECU
19. LB Banka Zasavje d.d. Trbovlje             4,4 mio. ECU
20. LB Posavska banka d.d. Krško              4,0 mio. ECU
21. LB Splošna banka d.d. Velenje             5,7 mio. ECU
22. LB Koroška banka d.d. Slovenj
  Gradec                         9,7 mio. ECU
23. LB Pomurska banka d.d.
  Murska Sobota                     10,5 mio. ECU
24. LB Razvojna banka d.d. Ljubljana            2,5 mio. ECU
-----------------------------------------------------------------------
  Skupaj                        451,0 mio. ECU
-----------------------------------------------------------------------
2. V drugi točki sklepa se datum "15. novembra 1992" nadomesti z datumom: "23. decembra 1992".
3. Ta sklep začne veljati dne 23. novembra 1992 in se od tega dne tudi uporablja.
Ljubljana, dne 17. novembra 1992.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.