Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2523. Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice, stran 3129.

Na podlagi 153. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I) izdaja minister za varstvo okolja in urejanje prostora
PRAVILNIK
o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
1. člen
Lastna udeležba, ki so jo bili imetniki stanovanjske pravice dolžni plačati pred vselitvijo v družbeno stanovanje, se valorizira glede na leto, v katerem je bila plačana na podlagi količnikov za valorizacijo vrednosti lastne udeležbe.
Količniki za valorizacijo zneska lastne udeležbe so izračunani za vsako leto na stanje 31. december, razen za tekoče leto. Znesek lastne udeležbe (upoštevaje denominacijo iz leta 1989), plačan v določenem mesecu med letom, se najprej valorizira do konca leta z mesečnimi indeksi porasta cen na drobno. Tako dobljen znesek se pomnoži s pripadajočim količnikom, izračunanim na osnovi rasti vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja, in sicer:
-----------------------------------------------
Leto v katerem je bila         Količnik
plačana lastna udeležba
-----------------------------------------------
1                       2
-----------------------------------------------
1970                 214.232,04
1971                 183.104,31
1972                 158.690,39
1973                 129.837,60
1974                 100.108,43
1975                 84.676,69
1976                 78.761,78
1977                 68.664,11
1978                 57.900,54
1979                 46.270,41
1980                 33.162,85
1981                 23.883,16
1982                 18.468,27
1983                 11.517,85
1984                  7.438,60
1985                  4.136,55
1986                  2.084,98
1987                   749,95
1988                   214,76
1989                    7,47
1990                    3,64
1991                    1,38
1992 (oktober)               1,00
-----------------------------------------------
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe (Uradni list RS, št. 51/92).
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-81/91
Ljubljana, dne 16. novembra 1992.
Miha Jazbinšek l. r.
Minister
za varstvo okolja
in urejanje prostora