Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1992 z dne 20. 11. 1992

Kazalo

2519. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn, stran 3128.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije izdaja Predsedstvo Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn
Razglaša se Zakon o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva Slovenskih železarn, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora, Zbora občin in Zbora združenega dela dne 18. novembra 1992.
Št. 0100-115/92
Ljubljana, dne 18. novembra 1992.
Predsednik
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KREDITE ZA TRAJNA OBRATNA SREDSTVA SLOVENSKIH ŽELEZARN
1. člen
Republika Slovenija jamči za kredite, ki jih najemajo Slovenske železarne za trajna obratna sredstva doma in v tujini, ki zapadejo v plačilo v roku do 8 let.
Republika Slovenija jamči za obveznosti iz najetih kreditov iz prejšnjega odstavka do skupne višine 72 milijonov DEM.
2. člen
Slovenske železarne trimesečno poročajo Vladi Republike Slovenije o izvajanju sanacijskega programa, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Minister za finance predpiše pogoje in postopek za izdajo jamstva in podpiše izjavo o jamstvu za posamezni kredit iz 1. člena tega zakona glede na stopnjo izvršitve sanacijskega programa iz prejšnjega člena.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/92-33/1
Ljubljana, dne 18. novembra 1992.
Skupščina Republike Slovenije
Predsednik
dr. France Bučar l. r.