Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1992 z dne 10. 6. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1992 z dne 10. 6. 1992

Kazalo

1436. Odlok o ustanovitvi, nalogah in sestavi komisije Predsedstva Republike Slovenije za odlikovanja, stran 2029.

Na podlagi 3. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) in 25. člena poslovnika o delu Predsedstva Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 12/80) je Predsedstvo Republike Slovenije na 109. seji dne 27. maja 1992 sprejelo
ODLOK
o ustanovitvi, nalogah in sestavi komisije Predsedstva Republike Slovenije za odlikovanja
I
Ustanovi se Komisija Predsedstva Republike Slovenije za odlikovanja (v nadaljevanju: komisija).
II
Komisija opravlja naslednje naloge:
– obravnava predloge za podelitev odlikovanj, sodeluje s predlagatelji in daje Predsedstvu Republike Slovenije mnenja o predlogih;
– predlaga politiko odlikovanj ter spremlja njeno izvajanje;
– skrbi za enotno uporabo kriterijev pri dajanju predlogov in pri podeljevanju odlikovanja
– skrbi za slovesno izročanje podeljenih odlikovanj;
– daje usmeritve in navodila strokovni službi za njeno delo in za postopek pri obdelavi predlogov za podelitev odlikovanj;
– obravnava druga vprašanja v zvezi z odlikovanji in daje Predsedstvu Republike Slovenije pobude oziroma predloge za urejanje vprašanj s tega področja.
III
V komisijo se imenujejo:
za predsednika:
dr. Matjaž Kmecl
za člane:
dr. Lidija Andolšek
dr. Anton Bebler
dr. Andrej Inkret
Matija Malešič
dr. Dušan Mlinšek
dr. Lojze Vodovnik.
IV
Za sekretarja komisije se imenuje Valerija Hafner, višja strokovna sodelavka v Republiški upravi za kadre.
Strokovne naloge za komisijo opravlja Republiška uprava za kadre pri Ministrstvu za pravosodje in upravo.
Št. 170-1/92
Ljubljana, dne 27. maja 1992.
Predsedstvo
Republike Slovenije
Predsednik
Milan Kučan l. r.

AAA Zlata odličnost