Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1992 z dne 28. 3. 1992
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1992 z dne 28. 3. 1992

Kazalo

776. Odlok o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza, stran 933.

Na podlagi 16. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 63/89 in 11/91) izdaja Vlada Republike Slovenije po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Slovenije
ODLOK
o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza
1. Blago, ki se izvaža oziroma uvaža, se razvrsti v oblike izvoza oziroma uvoza takole: prost izvoz, izvoz na podlagi kontingentov, izvoz na podlagi dovoljenja; prost uvoz, uvoz na podlagi kontingentov in uvoz na podlagi dovoljenja.
Blago iz prvega odstavka te točke je določeno v seznamu blaga z oblikami izvoza in uvoza, ki je objavljen skupaj s tem odlokom in je njegov sestavni del (priloga št. 1).
Blago, katerega izvoz oziroma uvoz je prost, je v seznamu iz drugega odstavka te točke označeno s kratico: »LB«, blago, ki se izvaža oziroma uvaža na podlagi kontingentov, za katerega se kontingenti določijo po količini, s kratico: »KK«, blago, za katerega se kontingenti določijo po vrednosti, s kratico: »KV«, in blago, ki se izvaža oziroma uvaža na podlagi dovoljenja, s kratico: »D«.
Poleg oznak iz tretjega odstavka te točke je z eno zvezdico označeno blago, pri uvozu katerega je potrebno soglasje ali dovoljenje po predpisih, da so za uvoz izpolnjeni določeni pogoji. Ta soglasja ali dovoljenja za uvoz blaga iz tarifnih številk od 01.01 do 23.09 izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za ostalo blago pa Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo oziroma Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, če se uvaža za potrebe veterinarske službe ali za varstvo rastlin. Z dvema zvezdicama je označeno blago, pri uvozu katerega je potrebno potrdilo Urada za standardizacijo in meroslovje, da izpolnjuje metrološke in druge pogoje, predpisane z zakonom.
Dovoljenje za izvoz električne energije izdaja Ministrstvo za energetiko, dovoljenje za izvoz blaga iz 97. poglavja carinske nomenklature Ministrstvo za kulturo, dovoljenje za uvoz orožja Ministrstvo za notranje zadeve, dovoljenje za uvoz blaga iz Priloge št. 2, ki je sestavni del tega odloka, Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo, za vse ostalo blago, ki se izvaža oziroma uvaža na podlagi dovoljenja pa Ministrstvo za zunanje zadeve.
Carinski organi kontrolirajo pri carinjenju blaga, ki je navedeno v seznamu mamil (Priloga št. 2), ali to blago carini carinarnica, ki je navedena v dovoljenju Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno varstvo.
2. Nadomestni deli za vzdrževanje uvožene opreme, oziroma delov uvožene opreme in za vzdrževanje trajnih potrošnih dobrin in laboratorijske kemikalije ter reagenti v zavitkih do 2,5 kg neto mase se uvažajo prosto.
3. Izvoz in uvoz blaga iz območja Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Makedonije, ki je po izvoru iz ene od teh republik je, ob pogoju reciprocitete ali v skladu z dvostranskimi sporazumi, prost, razen uvoz blaga, ki je razvrščeno na režim »D«.
Za blago iz prvega odstavka te točke, ki je označeno z eno ali dvema zvezdicama, ni potrebno soglasje ali dovoljenje organa iz četrtega odstavka 1. točke tega odloka.
4. Pri izvajanju tega odloka se pri razvrstitvi blaga uporabljajo določbe zakona o carinski tarifi (Uradni list SFRJ, št. 27/87, 29/83, 7/84, 71/84, 69/85, 43/86, 70/86, 81/87, 14/88, 55/89 in 59/90 ter Uradni list RS, št. 33/91-I) ter predpisi, izdani na njegovi podlagi.
Ne glede na prvi odstavek te točke se sme pri razvrstitvi delov za vgraditev, ki se izvažajo oziroma uvažajo za izdelavo gotovih proizvodov, katerih izvoz oziroma uvoz je prost, ali se izvažajo in uvažajo na podlagi pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji, pogodbe o skupnem vlaganju in pogodbe o odstopu graditve investicijskega objekta tujemu izvajalcu, uporabiti 4. točka prvega odstavka 4. člena zakona o carinski tarifi.
5. Pojasnilo o razvrstitvi blaga v seznam blaga iz 1. točke tega odloka ter o namenu uvoza blaga da minister za zunanje zadeve po poprejšnjem mnenju komisije, ki jo ustanovi izmed predstavnikov Ministrstva za zunanje zadeve, Ministrstva za finance, Ministrstva za trgovino, Ministrstva za energetiko, Ministrstva za industrijo in gradbeništvo, Ministrstva za kmetijstvo oziroma drugega upravnega organa, pristojnega za ustrezno gospodarsko področje, Republiške carinske uprave in Gospodarske zbornice Slovenije.
6. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati odlok o razvrstitvi blaga v oblike izvoza in uvoza (Uradni list SFRJ, št. 48/90, 59/90, 73/90, 83/90, 6/91, 18/91 in 46/91 ter Uradni list RS, št. 28/91-I in 2/92).
7. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
St. 330-03/91-9/5-8
Ljubljana, dne 6. marca 1992.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti