Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1991 z dne 6. 11. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1991 z dne 6. 11. 1991

Kazalo

878. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo, stran 837.

Na podlagi 24. člena zakona o odgovornosti za jedrsko škodo (Uradni list SFRJ, št. 22/78 in 34/79) in 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo
1. V odloku o določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo (Uradni list SFRJ, št. 49/87, 76/88, 5/90 in 46/90) se v prvi točki besede »do 80,000.000 dinarjev« nadomesti z besedami: »do tolarske protivrednosti 5,000.000,00 USD«.
2. Doda se l.a točka, ki se glasi:
»Tolarsko protivrednost USD se obračunava po srednjem deviznem tečaju tečajne liste Banke Slovenije. V primeru spremembe srednjega deviznega tečaja na tečajni listi Banke Slovenije se znesek odškodninske odgovornosti za jedrsko škodo ustrezno spremeni.«
3. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-14/91-2.
Ljubljana, dne 31. oktobra 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost