Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1991 z dne 8. 10. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1991 z dne 8. 10. 1991

Kazalo

615. Odlok o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine, stran 565.

Na podlagi 102. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90), 214., člena zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 9/89 in Uradni list RS, št. 48/90), 32. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 48/90), 13. člena zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/90), 16. člena zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/90) in prvega odstavka 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) v zvezi z 269. členom carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ODLOK
o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine
1. člen
Zamudne obresti za nepravočasno plačane davke po 102. členu zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90), 214. členu zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 in Uradni list RS, št. 48/90), 32. členu zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 48/90), 13. členu zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/90), za nepravočasno plačane prispevke po 16. členu zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/89) in za nepravočasno plačano carino ter druge uvozne davščine po 269. členu carinskega zakona (Uradni list SFRJ, št. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 in 21/90) se plačujejo v višini eskontne mere Banke Slovenije, povečane za 50%.
Zamudne obresti, obračunane za dobo, za katero se določa eskontna mera Banke Slovenije, se pripišejo znesku neporavnane obveznosti.
Zamudne obresti za dobo, ki je krajša od dobe, za katero se določa eskontna mera Banke Slovenije, se obračunavajo z uporabo konformne stopnje zamudnih obresti.
2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo veljati odlok o obrestni meri zamudnih obresti za davke in prispevke (Uradni list RS, št. 3/91), odlok o obrestni meri zamudnih obresti za davek na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 7/91) in odlok o višini obresti od zneska carine in drugih uvoznih davščin, ki ni bil plačan v predpisanem roku (Uradni list SFRJ, št. 34/89 in 3/90).
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-05/91-I8/1-8
Ljubljana, dne 6. oktobra 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost