Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1991 z dne 30. 9. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1991 z dne 30. 9. 1991

Kazalo

532. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov, stran 512.

Na podlagi 4. točke 35. člena statutarnega sklepa o spremembah in dopolnitvah statuta. Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 43/89 in 3/90) ter 6. člena zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79, 1/86) je Predsedstvo Skupščine Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije na seji dne 18. septembra 1991 sprejelo
SKLEP
o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
I
Znesek mesečne preživnine, določen po 10., 11. in 13. členu zakona o preživninskem varstvu kmetov (Uradni list SRS, št. 1/79 in 1/86) se od 1. avgusta 1991 dalje uskladi tako, da se poveča za 9,9%.
II
Po I. točki tega sklepa se uskladi znesek preživnine, ki je upravičencu pripadal za mesec julij 1991.
Uskladitev preživnin se opravi po uradni dolžnosti, razlika za nazaj za mesec avgust 1991 se obračuna z nakazilom preživnine za mesec, september 1991.
III
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/90
Ljubljana, dne 18. septembra 1991.
Predsedstvo Skupščine Skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Slovenije
Predsednik
Miro Gošnik l. r.