Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/1991 z dne 26. 8. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/1991 z dne 26. 8. 1991

Kazalo

443. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvrševanju del in nalog pooblaščenih uradnih oseb kazenskih poboljševalnih zavodov, stran 398.

Na podlagi zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78) izdaja minister za pravosodje in upravo
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvrševanja del in nalog pooblaščenih uradnih oseb kazenskih poboljševalnih zavodov
1. člen
V pravilniku o izvrševanju del in nalog pooblaščenih uradnih oseb kazenskih poboljševalnih zavodov (Uradni list SRS, št. 3/79 in 283) se 69. člen spremeni tako, da se glasi:
»Uradna izkaznica ima obliko knjižice v velikosti 7 x 10 cm. Platnice usnja ali skaja črne barve. Na prednji platnici je v sredini grb Republike Slovenije, pod njim pa napis: »URADNA IZKAZNICA«. Oba sta odtisnjena v zlati barvi.
Na prvi notranji strani je zgoraj napis: »REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO«. Pod tem napisom je prostor za fotografijo pooblaščene uradne osebe formata 2,5 x 3 cm, pod njim pa prostor za vpis imena in priimka pooblaščene uradne osebe, datuma izdaje, podpis predstojnika in uradni žig.
Na drugi notranji strani je v levem zgornjem kotu vtisnjena serijska številka izkaznice, v desnem zgornjem kotu pa je prostor za vpis registrske številke. Pod njima je vpisano naslednje besedilo: »Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da vstopi v tuje stanovanje in druge prostore, jih po potrebi preišče, legitimira osebe, ki ovirajo ali poskušajo preprečiti izvršitev uradnih nalog, uporabi najbližje dosegljivo prevozno sredstvo ali sredstvo za zveze, opravi osebni pregled ter nosi in uporabi orožje, če so izpolnjeni pogoji, iz zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.«
2. člen
Za 77. členom se doda nov 77.a člen, ki se glasi:
»77.a člen
Pooblaščene uradne osebe imajo dve vrsti uniform: svečano in delovno.
Svečano uniformo nosijo vodje enot pooblaščenih uradnih oseb in njihovi pomočniki ter vse pooblaščene uradne osebe, kadar spremljajo obsojence ali pripornike na kazenske obravnave, kadar jih spremljajo z javnimi prevoznimi sredstvi zunaj meja Republike Slovenije in ob posebnih svečanih priložnostih.
Delovno uniformo nosijo pooblaščene uradne osebe v zavodu ter zunaj zavoda, kadar ne gre za spremstva iz prejšnjega odstavka, kadar sodelujejo v zunanjem zavarovanju zavoda, kadar neposredno zasledujejo pobegle osebe ter v izrednih ali vojnih razmerah, če to odredi vodja enote, upravnik zavoda ali pristojni delavec Ministrstva za pravosodje in upravo. Pri nošenju delovne uniforme zunaj zavoda je obvezna uporaba visokih terenskih čevljev.
Pooblaščene uradne osebe hranijo uniforme v zavodu in jih smejo nositi samo med opravljanjem službenih nalog.«
3. člen
Za 80. členom se dodata nova 80.a in 80.b člen, ki se glasita:
»80.a člen
Pooblaščene uradne osebe nosijo na pokrivalih posebno značko.
Značka je v obliki izbočenega ščita, stiliziranega v žarke, v petbarvni tridimenzionalni izvedbi.
Na osnovo je položen obris Slovenije. V sredini je vstavljen relief tehtnice. Obris Slovenije obdajajo trije krogi v slovenskih narodnih barvah v zaporedju od zunaj proti notranjosti: bela, modra, rdeča.
Na čeladah nosijo posebno značko v obliki nalepke, katera je vsebinsko enaka simbolu, ki ga nosijo na rokavu uniforme.
80.b člen
Pooblaščene uradne osebe nosijo na levem rokavu svečane in obeh rokavih delovne uniforme simbol.
Simbol je emblem v obliki izbočenega ščita. Osnovo tvori polje z barvami slovenske zastave, ki si sledijo od zgoraj navzdol: bela, modra, rdeča. V sredini belega in polovici modrega polja je vrisan slovenski grb. Nad belim poljem pa je v rumeni barvi napis: 'PRAVOSODJE'.
Svečana uniforma je opremljena z gumbi zlate barve z vtisnjenim reliefom tehtnice. Gumbi so premera 14, 16 in 22 mm.«.
4. člen
V prvi točki pod a) in pod b) 85. člena se črtata besedi »z zvezdo«.
Druga točka pod a) se črta.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-24/91
Ljubljana, dne 14. avgusta 1991.
Minister
za pravosodje in upravo
dr. Rajko Pirnat l. r.

AAA Zlata odličnost