Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1999 z dne 21. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1999 z dne 21. 1. 1999

Kazalo

142. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Žirovnica dne 22. 11. 1998, stran 200.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Žirovnica dne 22. 11. 1998
Občinska volilna komisija občine Žirovnica je na seji dne 23. 11. 1998 na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini Žirovnica ter na podlagi zapisnika za predčasno glasovanje ugotovila:
1. Glasovanje je potekalo v Občini Žirovnica na 6 voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 17., 18. in 19. 11. 1998, skupaj na 7 voliščih.
2. a) V Občini Žirovnica je v volilni imenik vpisanih 3.234 volivcev:
b) s potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik je vpisanih 0 volilcev,
c) skupno število volivcev v Občini Žirovnica (a+b) je 3.234,
d) skupno število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku je 2.417 volivcev.
3. Oddanih je bilo 2. 417 glasovnic, od tega
– je veljavnih      2.345 glasovnic
– ter neveljavnih     72 glasovnic
Posamezni kandidati za župana Občine Žirovnica so dobili naslednje število glasov:
Jože HRIBAR        409 glasov ali 17,44%
Franc LEGAT        724 glasov ali 30,87%
 Anton DEŽMAN       1212 glasov ali 51,68%
Za župana Občine Žirovnica je bil na volitvah dne 22. 11. 1998 izvoljen Anton DEŽMAN.
Št. 60/21-8/2
Žirovnica, dne 23. novembra 1998.
Občinska volilna komisija
občine Žirovnica
Tajnik
Marija Mrak l.r.
Predsednik
Dušan Rajgelj l.r.
Člani
Marjana Černilec l. r.
Breda Justin l. r.
Tanja Kržišnik l. r.