Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/1999 z dne 21. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/1999 z dne 21. 1. 1999

Kazalo

141. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Žirovnica, stran 199.

POROČILO
o izidu volitev članov Občinskega sveta občine Žirovnica
Občinska volilna komisija občine Žirovnica je na seji dne 23. novembra 1998 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih v Občini Žirovnica ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje pri ugotavljanju izida glasovanja na volitve članov Občinskega sveta občine Žirovnica, na volitvah dne 23. novembra 1998, ugotovila:
1. Glasovanje je potekalo v Občini Žirovnica na šestih voliščih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh 17., 18. in 19. novembra 1998.
2. Na volitvah 22. 11. 1998 je imelo pravico voliti skupaj 3234 vpisanih v volilni imenik. Nihče od volivcev ni glasoval s potrdilom.
3. Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddano skupaj 2416 glasovnic. Ker so bile prazne, ali ni bilo moč ugotoviti volje volivcev, je bilo 121 glasovnic neveljavnih. Veljavnih je bilo 2295 glasovnic.
4. Posamezne liste so dobile naslednje število glasov:
------------------------------------------------------
1. SOPS – stranka centra           41 glasov
2. NEODVISNA LISTA ZA ŽIROVNICO       720 glasov
3. SNS                    43 glasov
4. SKD                   300 glasov
5. ZLSD                   390 glasov
6. SDS                   183 glasov
7. SLS                   107 glasov
8. Mladi za Žirovnico            231 glasov
9. LDS                   280 glasov
------------------------------------------------------
5. Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v volilni enoti, je zaporedje najvišjih 14 količnikov (d’Hontov sistem) naslednje:
----------------------------------------------------
1.   719,00   2   Neodvisna lista za Žirovnico
2.   388,00   5   ZLSD
3.   359,50   2   Neodvisna lista za Žirovnico
4.   300,00   4   SKD
5.   279,00   9   LDS
6.   239,67   2   Neodvisna lista za Žirovnico
7.   231,00   8   Mladi za Žirovnico
8.   194,00   5   ZLSD
9.   183,00   6   SDS
10.  179,75   2   Neodvisna lista za Žirovnico
11.  150,00   4   SKD
12.  143,80   2   Neodvisna lista za Žirovnico
13.  139,50   9   LDS
14.  129,33   5   ZLSD
----------------------------------------------------
6. Na podlagi 14. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93), upoštevajoč najvišje količnike, ki pripadajo posameznim listam, je število mandatov naslednje:
------------------------------------------------------------------
1. Neodvisna lista za Žirovnico            5 mandatov
2. Združena lista socialnih demokratov – ZLSD     3 mandati
3. Slovenski krščanski demokrati – SKD        2 mandata
4. Liberalna demokracija Slovenije – LDS       2 mandata
5. Socialdemokratska stranka – SDS          1 mandat
6. Mladi za Žirovnico                 1 mandat
------------------------------------------------------------------
7. Po 14. členu zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) je pripadlo listam kandidatov skupaj 14 mandatov in so tako izvoljeni:
1. NEODVISNA LISTA ZA ŽIROVNICO:
Anton DEŽMAN, rojen 1. 1. 1945, stanujoč Zabreznica 1,
Roman BERNARD, rojen 17. 8. 1964, stanujoč Moste 26/a,
Igor ČARNI, rojen 23. 8. 1952, stanujoč Breznica 48/a,
Izidor JEKOVEC, rojen 7. 4. 1960, stanujoč Zabreznica 35/e,
Matjaž POGAČNIK, rojen 6. 8. 1963, stanujoč Žirovnica 87.
2. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV – ZLSD:
Igor MEŽEK, rojen 3. 3. 1955, stanujoč Žirovnica 107,
Darko GREGORIČ, rojen 28. 12. 1958, stanujoč Breznica 60/a,
Branko SITAR, rojen 5. 1. 1960, stanujoč Moste 11/i.
3. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI – SKD:
Franc PFAJFAR, rojen 10. 7. 1938, stanujoč Breg 145,
Anton DOLAR, rojen 2. 1. 1932, stanujoč Vrba 9.
4. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE – LDS:
Jože RESMAN, rojen 4. 2. 1946, stanujoč Breznica 28/c,
Valentin SODJA, rojen 8. 7. 1947, stanujoč Zabreznica 7/f.
5. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA – SDS:
Branko PREŠERN, rojen 22. 7. 1948, stanujoč Smokuč 34/a.
6. MLADI ZA ŽIROVNICO:
Milan DUBRAVAC, rojen 28. 11. 1966, stanujoč Smokuč 13.
8. Volilna komisija ugotavlja, da so posamezni kandidati na listah dobili premajhno število preferenčnih glasov, da bi bilo preferenčne glasove moč upoštevati po 18. členu zakona o lokalnih volitvah.
Tako so bili izvoljeni kandidati po vrstnem redu na posameznih listah.
9. V OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA, ki šteje 14 članov, so izvoljeni:
1. Anton DEŽMAN, rojen 1. 1. 1945, Zabreznica 1,
2. Igor MEŽEK, rojen 3. 3. 1955, Žirovnica 107,
3. Roman BERNARD, rojen 17. 8. 1964, Moste 26/a,
4. Franc PFAJFAR, rojen 10. 7. 1938, Breg 145,
5. Jože RESMAN, rojen 4. 2. 1946, Breznica 28/c,
6. Igor ČARNI, rojen 23. 8. 1952, Breznica 48/a,
7. Milan DUBRAVAC, rojen 28. 11. 1966, Smokuč 13,
8. Darko GREGORIČ, rojen 28. 12. 1958, Breznica 60/a,
9. Branko PREŠERN, rojen 22. 7. 1948, Smokuč 34/a,
10. Izidor JEKOVEC, rojen 7. 4. 1960, Zabreznica 35/e,
11. Anton DOLAR, rojen 2. 1. 1932, Vrba 9,
12. Matjaž POGAČNIK, rojen 6. 8. 1963, Žirovnica 87,
13. Valentin SODJA, rojen 8. 7. 1947, Zabreznica 7/f,
14. Branko SITAR, rojen 5. 1. 1960, Moste 11/i.
Št. 60/21-8
Breznica, dne 23. novembra 1998.
Občinska volilna komisija
občine Žirovnica
Tajnik
Marija Mrak l. r.
Predsednik
Dušan Rajgelj l. r.
Člani
Marjana Černilec l. r.
Breda Justin l. r.
Tanja Kržišnik l. r.