Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2016 z dne 4. 3. 2016

Kazalo

604. Splošni akt o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3b), stran 2129.

  
Na podlagi 27. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15) izdaja direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
S P L O Š N I  A K T 
o spremembah in dopolnitvi Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3b)
1. člen 
S tem splošnim aktom se spreminja in dopolnjuje Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-3) (Uradni list RS, št. 91/13, 31/15, popr. 42/15).
2. člen 
Ta splošni akt je bil sprejet ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (TRIS št. 2015/571/SI).
3. člen 
V Prilogi "A.1 Osnovna tabela / Basic table" se v tabeli v celoti črtajo vrstice za frekvenčne pasove:
174 – 223 MHz, 223 – 230 MHz, 440 – 450 MHz, 470 – 790 MHz, 1452 – 1492 MHz, 1900 – 1930 MHz, 2200 – 2290 MHz, 2290 – 2300 MHz, 2300 – 2400 MHz, 3410 – 3600 MHz, 3600 – 3800 MHz, 5850 – 5925 MHz, 5925 – 6700 MHz, 6700 – 7075 MHz, 7075 – 7145 MHz, 17,30 – 17,70 GHz, 17,70 – 18,10 GHz, 18,10 – 18,40 GHz, 18,40 – 18,60 GHz, 18,60 – 18,80 GHz, 18,80 – 19,30 GHz, 19,30 – 19,70 GHz, 19,70 – 20,10 GHz, 20,10 – 20,20 GHz, 27,50 – 28,50 GHz, 28,50 – 29,10 GHz, 29,50 – 29,90 GHz, 29,90 – 30,00 GHz, 40,50 – 41,00 GHz, 41,00 – 42,50 GHz, 42,50 – 43,50 GHz
in se v celoti nadomestijo z vrsticami iz priloge tega splošnega akta.
4. člen 
V prilogi "B) Kratice / Abbreviations:" se v tabeli dodajo kratice in opisi za
DA2GC, ESOMPs, GSO, NGSO in SDL
iz priloge tega splošnega akta. Vse kratice v tabeli se uredijo glede na abecedni vrstni red kratic.
5. člen 
V prilogi "C.1.1 Zakon in podzakonski akti / Legislation:":
– vrstica "7" se črta in se nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta.
6. člen 
V prilogi "C.3.2 Sklepi EU / EU decisions, recommendations:":
– vrstice od "2" do "32" postanejo vrstice od "3" do "33",
– v tabelo se doda vrstica "2" iz priloge tega splošnega akta.
7. člen 
V prilogi "C.5.1 odločbe / decissions:":
– vrstica "18" se črta,
– vrstice od "1" do "17" postanejo vrstice od "6" do "22",
– vrstica "40" se črta,
– vrstice od "19" do "39" postanejo vrstice od "23" do "43",
– vrstica "41" postane vrstica "44",
– v tabelo se dodajo vrstice od "1" do "5" iz priloge tega splošnega akta.
– vrstica "7" se črta in se nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta.
8. člen 
V prilogi "C.5.1.1 odločbe (ostali dokumenti) / decissions (other documents):":
– vrstica "1" se črta in se nadomesti z vrstico iz priloge tega splošnega akta,
– vrstica "26" se črta,
– vrstice od "27" do "42" postanejo vrstice od "26" do "41".
9. člen 
V prilogi "C.5.2":
– vrstice od "1" do "72" postanejo vrstice od "3" do "74,
– v tabelo se dodata vrstici "1" in "2" iz priloge tega splošnega akta.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 16. februarja 2016
EVA 2015-3330-0055
direktor 
Franc Dolenc l.r.
K temu splošnemu aktu so dali soglasje: 
Ministrstvo za obrambo
381-7/2016-7 z dne 1. 2. 2016
Ministrstvo za notranje zadeve
007-7/2015/9 (11-08) z dne 25. 1. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo
010-70/2015-494-00851546 z dne 28. 1. 2016
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
405-3/2016/6 z dne 25. 1. 2016

AAA Zlata odličnost