Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

400. Odlok o spremembi Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice, stran 1254.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) ter 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 11. redni seji dne 28. 1. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice 
1. člen 
(upravičeni prejemniki) 
Drugi odstavek 7. člena Odloka o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 45/15, z dne 24. 6. 2015, v nadaljevanju: Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Velikost posamezne gospodarske družbe se določa na podlagi enotnih meril za določanje velikosti podjetij, ki so bila sprejeta z Uredbo Komisije (EU) št. 651/2014:
– Mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov evrov.
– Malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov evrov.
– Srednje veliko podjetje ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov.«
2. člen 
(začetek veljave in uporabe) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2014–2020. Uporabljati se začne po pridobitvi mnenja o skladnosti z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, ki ga izda ministrstvo, pristojno za spremljanje državnih pomoči. Odlok je veljaven za čas veljavnosti Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013.
Št. 007-36/2015
Jesenice, dne 28. januarja 2016
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.