Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016

Kazalo

395. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofljica, stran 1249.

  
Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-3 in 45/08) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 9. redni seji 28. 1. 2016 sprejel
S K L E P 
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Škofljica 
1. 
V Občinsko volilno komisijo Občine Škofljica se imenuje za:
– predsednico: Majda KOCMUR, Dolenjska cesta 373, 1291 Škofljica,
– namestnika predsednice: Alojz ŽIST, Cesta na Drenik 33, 1291 Škofljica,
– članico: Metka ZGONEC, Ulica 16. maja 6, 1291 Škofljica,
– namestnico članice: Mateja KRIŽMAN, Jargova ulica 4, 1291 Škofljica,
– člana: Franci MAČEROL, Vrečarjeva ulica 20, 1291 Škofljica,
– namestnika člana: Stanislav KLEMENČIČ SARAŽIN, Srednjevaška 41/a, 1291 Škofljica,
– članico: Zdenka JANOVLJAK, Gradišče VI, 1291 Škofljica,
– namestnico članice: Nada PAVLIČ, Dolenjska cesta 462C, 1291 Škofljica.
2. 
Sedež občinske volilne komisije je na Škofljici, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
3. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 041-01/2016
Škofljica, dne 4. februarja 2016
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.