Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2016 z dne 1. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2016 z dne 1. 2. 2016

Kazalo

267. Pravilnik o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, stran 875.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) ter 95. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Naložbe v osnovna sredstva in podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti, ki se nanašajo na izvajanje ukrepa Naložbe v osnovna sredstva in podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepa Naložbe v osnovna sredstva in podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
2. člen 
(katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti) 
(1) V katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz prejšnjega člena so uvrščeni:
1. stroški gradnje in vzdrževanja objektov z osnovno notranjo opremo objektov ter stroški nakupa dodatne opreme objektov, ki je samostojna funkcionalna celota;
2. stroški ureditve cestne, vodovodne ter energetske infrastrukture ter stroški ureditve gozdnih prometnic;
3. stroški naprave oziroma obnove trajnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in hmeljišč ter nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah, stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, stroški postavitve pašnikov in obor ter ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi;
4. stroški nakupa kmetijskih zemljišč ter
5. splošni stroški, ki so povezani s stroški iz prve do četrte točke tega odstavka.
(2) Podrobnejša opredelitev stroškov in najvišjih priznanih vrednosti iz prejšnjega odstavka je navedena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Sestavljena je iz zbirne tabele, v kateri so skupne vrednosti po posameznih vrstah stroškov, ločeno za gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter za opremo. V tabeli so pri opredelitvi opreme podani podrobnejši popisi opreme objektov, ki je samostojna funkcionalna celota.
(3) Vse vrednosti stroškov iz priloge 1 tega pravilnika so navedene brez davka na dodano vrednost.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-506/2015/11
Ljubljana, dne 1. februarja 2016
EVA 2016-2330-0088
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti