Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2015 z dne 11. 12. 2015

Kazalo

3822. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice, stran 12194.

  
Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne 7. 12. 2015 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice
1. člen
Spremeni se tretji odstavek 14. člena Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice (Uradni list RS, št. 25/11), ki se sedaj glasi:
»Kadar starši ne izpišejo otroka iz vrtca, ima vrtec pravico izključiti otroka, če otrok brez opravičljivega razloga ne obiskuje vrtca več kakor dva meseca, starši pa se ne odzivajo na pozive vrtca.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2016.
Št. 602-20/2015
Brežice, dne 7. decembra 2015
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.