Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015

Kazalo

3607. Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), stran 10378.

  
Na podlagi 4. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 22/13, 46/13, 101/2013 – ZIPRS1415, 45/14 in 95/14)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata minister za javno upravo Boris Koprivnikar in minister za finance dr. Dušan Mramor
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S  š t.  8 
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) 
1. člen 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 z dne 10. 11. 2015.
2. člen 
Znižana plačna lestvica iz prvega odstavka 44. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15) se na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 z dne 10. 11. 2015 uporablja le še v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016.
3. člen 
Vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se do 31. 12. 2016 ne uskladi.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Vlada Republike Slovenije se obvezuje, da v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ne bo brez soglasja s podpisniki tega aneksa dodatno posegala v plače, druge prejemke, pravice in obveznosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, ki so dogovorjene v Dogovoru iz 1. člena tega aneksa.
Ravnanje v nasprotju s prejšnjim odstavkom se šteje za kršitev. V primeru stavke, ki je posledica kršitve tega aneksa, stavkajočim za čas stavke pripada nadomestilo v višini plače, ki bi jo prejeli, če bi delali.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega aneksa preneha veljati drugi odstavek 2. člena Aneksa št. 7 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 95/14).
6. člen 
Ta aneks začne veljati z uveljavitvijo zakona, ki ureja ukrepe na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016 in druge ukrepe v javnem sektorju, sprejetega za realizacijo Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 z dne 10. 11. 2015.
Št. 0100-755/2015
Ljubljana, dne 10. novembra 2015
EVA 2015-3130-0058
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister 
za finance 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, 
ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Jelka Velički l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Milan Štimec l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, 
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI 
DEJAVNOSTI SLOVENIJE 
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA - SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE
Mitja Šuštar l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Radivoj Uroševič l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
FIDES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE 
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Ogrizek 
NI PODPISAL 
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV 
LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV 
Peter Kosmač l.r.
 
SIFARM - SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Damir Domjan l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Aleksander Jus l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM 
Matija Cevc l.r.
 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE
Andreja Škoflek l.r.
 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik l.r.
 
SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
Miran Raković l.r.
 
SILMES – SINDIKAT LABORATORIJSKE 
MEDICINE SLOVENIJE 
Stanislav Tomšič l.r.
 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Darko Milenkovič
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Alenka Potočnik l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE 
Tomaž Virnik l.r.
 
SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO – SINCE 07 – KSS PERGAM 
Perica Radonjič l.r.
 
SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE PERGAM 
Robert Kokovnik l.r.
 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Loredano Cetin 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT POLICISTOV SLOVENIJE 
Zoran Petrovič 
NI PODPISAL 
 
DENS- SINDIKAT ZOBOZDRAVNIKOV
SLOVENIJE 
Alenka Krabonja 
NI PODPISAL 
 
SINDIR-SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE
Anton Obreht l.r.
 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Predrag Vasić l.r.
 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Marko Belavič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Laura Šuštar Kožuh l.r.
 
PRAKTIK.UM 
Igor Muževič 
NI PODPISAL 
 
KNSS NEODVISNOST 
Evelin Vesenjak l.r.
 
ZVEZA DELAVSKIH SINDIKATOV SLOVENIJE – SOLIDARNOST 
Roman Šuen 
NI PODPISAL 
 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Marko Marinčič l.r.
 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 10. 11. 2015 izdalo potrdilo št. 10101-2/2008-36 o tem, da je Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 30/10.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti