Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2015 z dne 29. 7. 2015

Kazalo

2359. Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1G), stran 6550.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1G)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2015.
Št. 003-02-6/2015-17
Ljubljana, dne 23. julija 2015
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
 
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1G)
1. člen
V Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13) se v 172. členu črtata tretji in četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 92/13) se v drugem odstavku 84. člena besedilo »spremenjenega 77. ali spremenjenega 78. člena« nadomesti z besedilom »1. ali 2. točke tretjega odstavka spremenjenega 77. člena ali iz 2. do 6. točke prvega odstavka spremenjenega 78. člena«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/15-11/13
Ljubljana, dne 15. julija 2015
EPA 612-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti