Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2015 z dne 19. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2015 z dne 19. 6. 2015

Kazalo

1772. Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo, stran 4675.

  
Na podlagi tretjega odstavka 108. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o podrobnejši opredelitvi podatkov o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo
1. člen
Ta pravilnik podrobneje opredeljuje podatke o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo za zavarovance iz 1., 2., 3. (samo za tiste, ki niso sami zavezanci za plačilo prispevkov), 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 16. točke 8. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14; v nadaljnjem besedilu: zakon) in jih v skladu s 6. točko drugega odstavka 108. člena zakona zagotavlja Finančna uprava Republike Slovenije.
2. člen
Podatki o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo, potrebni pri odločanju o pravicah do nadomestila po zakonu na mesečni ravni, so:
Šifra
dohodka
Vrsta dohodka
Podatki
Vir podatkov
Za obdobje
1001
plače 
in nadomestila
plače
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila 
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1091
plače 
in nadomestila
plače – detaširani delavci
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1095
izplačilo plač po sodni odločbi
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1098
izplačilo plač za daljše časovno obdobje (npr. letni poračuni plač)
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1063
plačilo prispevkov za rejnice 
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1080
nadomestila za starševsko varstvo
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1081
očetovski dopust
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1082
nadomestila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1083
izplačilo po ZZZPB in ZUTD (denarno nadomestilo za čas brezposelnosti)
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1085
izplačila iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1086
izplačila jamstvenega sklada
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1087
denarno nadomestilo za čas brezposelnosti po ZUJF
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1092
nadomestila po desetem odstavku ZDR-1
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1093
plačilo prispevkov 52. člen ZSDP-1
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
1094
delno plačilo za izgubljeni dohodek
vrsta dohodka na REK, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila 
podatki iz davčnega obračuna akontacije dohodnine iREK in REK 
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
5550
obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka
vrsta dohodka na PNiPD, znesek osnove za prispevke (P01 plače in nadomestila plače, P02 razlika do najnižje osnove za plačilo prispevkov, P03 neplačana odsotnost), datum izplačila, obdobje izplačila
Podatki iz PNiPD in iREK – obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka
strnjenih 12 mesecev, pri čemer se kot zadnji mesec šteje osnova, od katere so bili obračunani prispevki v predpreteklem mesecu od vložitve prve vloge za dopust
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2015.
Št. 0072-28/2014
Ljubljana, dne 11. maja 2015
EVA 2015-2611-0026
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti
Soglašam!
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance