Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2015 z dne 16. 1. 2015

Kazalo

93. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica, stran 210.

Na podlagi 39. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 – odl. US), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14) ter 10. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Sevnica na 3. redni seji dne 17. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP). Lokalne ceste se v Sevnici razvrstijo v dodatne podkategorije.
3. člen
Lokalne ceste (LC) so ceste med naselji v občini in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste v Sevnici, razvrščene v podkategoriji mestne in krajevne ceste (skrajšano LK) so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
6. člen
Skupne dolžine občinskih kategoriziranih cest na območju občine so:
1) LC 235.332 m
2) LK 5.705 m
3) JP 385.459 m.
Skupne dolžine javnih poti na območju krajevnih skupnosti občine so:
JP Blanca 25.189 m
JP Boštanj 52.023 m
JP Dolnje Brezovo 1.314 m
JP Krmelj 11.217 m
JP Loka pri Zidanem Mostu 27.724 m
JP Primož 12.053 m
JP Sevnica 73.178 m
JP Studenec 16.316 m
JP Šentjanž 68.557 m
JP Tržišče 53.204 m
JP Zabukovje 44.684 m.
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z odločbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09), pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2014-241(507), z dne 20. 10. 2014.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/05 – UPB).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0030/2010
Sevnica, dne 18. decembra 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost