Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2014 z dne 15. 12. 2014

Kazalo

3650. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2B), stran 10186.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2B)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 5. decembra 2014.
Št. 003-02-10/2014-5
Ljubljana, dne 15. decembra 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TUJCIH (ZTuj-2B)
1. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 26/14) se v 76. členu na koncu stavka pred piko doda vejica in besedilo »in določb novega drugega odstavka 31. člena, spremenjenega 37. člena, novega 37.a člena, novega 37.b člena, spremenjenega 45. člena, spremenjenega 46. člena, spremenjenega prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka 48. člena, prvega odstavka spremenjenega 54. člena, spremenjenega prvega odstavka 56. člena, spremenjenega drugega in šestega odstavka ter novega sedmega, osmega in devetega odstavka 58. člena, novega tretjega odstavka 87. člena, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka spremenjenega 111. člena in nova 6. točka prvega odstavka 144. člena zakona, ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2015«.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/14-7/10
Ljubljana, dne 5. decembra 2014
EPA 168-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti