Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2014 z dne 24. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2014 z dne 24. 11. 2014

Kazalo

3436. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, stran 9069.

Na podlagi drugega odstavka 295. člena in drugega odstavka 305. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/13) se v Prilogi 1 v točki VI. Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti (normirani), v zaporednih številkah 8. in 11. število »0,7« nadomesti s številom »0,8«.
2. člen
V Prilogi 2 se v točki VI. Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti, zaporedna številka 8. spremeni tako, da se glasi:
»8. Vpiše se znesek davčno priznanih odhodkov (normiranih odhodkov) v višini, določeni v skladu z 59. členom ZDoh-2. Izračun je določen v obrazcu«.
Zaporedna številka 11. se spremeni tako, da se glasi:
»11. Vpiše se znesek povečanja davčne osnove zaradi sprememb računovodskih usmeritev, popravkov napak in prevrednotenj. Izračun je določen v obrazcu«.
3. člen
Priloga 15 se nadomesti z novo Prilogo 15, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2015.
Ne glede na prejšnji odstavek se nova Priloga 15 pravilnika uporablja že za davčno obdobje od 1. januarja 2014 dalje, za katerega se davčni obračun predloži po dnevu uveljavitve tega pravilnika.
Št. 007-639/2014/12
Ljubljana, dne 19. novembra 2014
EVA 2014-1611-0058
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti