Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014

Kazalo

3263. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Ivančna Gorica, stran 8668.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica na 11. seji dne 6. 10. 2014 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev za župana Občine Ivančna Gorica
I.
1. Na rednih volitvah župana dne 5. 10. 2014 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 12.876 volivcev.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 5.575 volivcev ali 43,3 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II.
1. Na rednih volitvah županov dne 5. 10. 2014, ki se ga voli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 5.573 glasovnic.
2. Neveljavne so bile 103 glasovnice, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 5.470.
III.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
+----------------------+---------+--------+
|Kandidat       |  Št.  |  %  |
|           | glasov | glasov |
+----------------------+---------+--------+
|1. Dušan Strnad    | 4.473 | 81.77 |
+----------------------+---------+--------+
|2. Jurij Kos     |  679  | 12.41 |
+----------------------+---------+--------+
|3. Miloš Moretti   |  318  | 5.81 |
+----------------------+---------+--------+
IV.
Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12) ugotovila, da je za župana Občine Ivančna Gorica izvoljen:
Dušan Strnad, rojen 24. 10. 1961, Kriška vas 9c, 1294 Višnja Gora,
ki je na rednih volitvah za župana dne 5. 10. 2014 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Ivančna Gorica, Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatov za župana.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0004/2014
Ivančna Gorica, dne 7. oktobra 2014
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Ivančna Gorica
Elizabeta Žgajnar l.r.

AAA Zlata odličnost