Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2014 z dne 30. 10. 2014

Kazalo

3258. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Dravograd, stran 8660.

Občinska volilna komisija Občine Dravograd je na seji dne 8. oktobra 2014, na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotavljanju volilnih izidov glasovanja za člane Občinskega sveta Občine Dravograd, ugotovila:
I.
a) Na volitvah dne 5. 10. 2014 je imelo volilno pravico po splošnem volilnem imeniku skupaj 7375 volivcev.
b) Skupaj je glasovalo po imeniku 3963 volivcev.
c) S potrdilom ni glasoval nihče.
d) Po pošti ni glasoval nihče.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 3963 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 127, veljavnih glasovnic je bilo 3836.
Rezultati glasovanja za liste:
+-----------+------+--------------------------------------------+
|  Št.  | Št. |Ime liste                  |
| mandatov |   |                      |
+-----------+------+--------------------------------------------+
|   1   |  1 |NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI |
+-----------+------+--------------------------------------------+
|   1   |  2 |LISTA ZA PRIHODNOST ZA ŠENTJANŽ, OTIŠKI   |
|      |   |VRH, BUKOVSKO VAS, SELOVEC         |
+-----------+------+--------------------------------------------+
|   6   |  3 |MARIJANA CIGALA – ENOTNA LISTA       |
+-----------+------+--------------------------------------------+
|   2   |  4 |SMC – STRANKA MIRA CERARJA         |
+-----------+------+--------------------------------------------+
|   1   |  5 |SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA     |
+-----------+------+--------------------------------------------+
|   1   |  6 |LISTA LIBELIČE – ZA LJUDEM PRIJAZNO OBČINO |
+-----------+------+--------------------------------------------+
|   0   |  7 |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA       |
+-----------+------+--------------------------------------------+
|   2   |  8 |LISTA FERDA ABRAHAMA »ZA DRAVOGRAD, S    |
|      |   |SODELOVANJEM IN POVEZOVANJEM«        |
+-----------+------+--------------------------------------------+
|   1   |  9 |DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV  |
|      |   |SLOVENIJE                  |
+-----------+------+--------------------------------------------+
|   2   | 10 |MARKO KOGELNIK IN NEODVISNI ZA OBČINO    |
|      |   |DRAVOGRAD                  |
+-----------+------+--------------------------------------------+
|   1   | 11 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI           |
+-----------+------+--------------------------------------------+
|   0   | 12 |ZZ ZA VSE                  |
+-----------+------+--------------------------------------------+
|  18   |   | SKUPAJ                   |
+-----------+------+--------------------------------------------+
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) pripada listam kandidatov naslednje število mandatov:
+----+--------------------------+---------+
|3  |MARIJANA CIGALA – ENOTNA |6    |
|  |LISTA           |mandatov |
+----+--------------------------+---------+
|8  |LISTA FERDA ABRAHAMA »ZA |2    |
|  |DRAVOGRAD, S SODELOVANJEM |mandata |
|  |IN POVEZOVANJEM«     |     |
+----+--------------------------+---------+
|10 |MARKO KOGELNIK IN     |2    |
|  |NEODVISNI ZA OBČINO    |mandata |
|  |DRAVOGRAD         |     |
+----+--------------------------+---------+
|4  |SMC – STRANKA MIRA    |2    |
|  |CERARJA          |mandata |
+----+--------------------------+---------+
|9  |DESUS – DEMOKRATIČNA   |1 mandat |
|  |STRANKA UPOKOJENCEV    |     |
|  |SLOVENIJE         |     |
+----+--------------------------+---------+
|2  |LISTA ZA PRIHODNOST ZA  |1 mandat |
|  |ŠENTJANŽ, OTIŠKI VRH,   |     |
|  |BUKOVSKO VAS, SELOVEC   |     |
+----+--------------------------+---------+
|5  |SDS – SLOVENSKA      |1 mandat |
|  |DEMOKRATSKA STRANKA    |     |
+----+--------------------------+---------+
|11 |SD – SOCIALNI DEMOKRATI  |1 mandat |
+----+--------------------------+---------+
|6  |LISTA LIBELIČE – ZA    |1 mandat |
|  |LJUDEM PRIJAZNO OBČINO  |     |
+----+--------------------------+---------+
|1  |NSI – NOVA SLOVENIJA –  |1 mandat |
|  |KRŠČANSKI DEMOKRATI    |     |
+----+--------------------------+---------+
|12 |ZZ ZA VSE         |0    |
|  |             |mandatov |
+----+--------------------------+---------+
|7  |SLS – SLOVENSKA LJUDSKA  |0    |
|  |STRANKA          |mandatov |
+----+--------------------------+---------+
III.
Na podlagi dodeljenih mandatov posamezni listi, so mandat prejeli naslednji kandidati z list:
1. Lista: 3 – MARIJANA CIGALA – ENOTNA LISTA
+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
|  1 |MARIJANA CIGALA, rojena 9. 1.  |
|   |1962, stanujoča Vrata 35, 2366  |
|   |Muta, Občina Dravograd      |
+------+---------------------------------+
|  2 |SREČKO PODOJSTRŠEK, rojen 14. 4. |
|   |1956, stanujoč Šentjanž pri   |
|   |Dravogradu 5, 2373 Šentjanž pri |
|   |Dravogradu            |
+------+---------------------------------+
|  3 |MARJETKA SEVČNIKAR, rojena 12.  |
|   |7. 1972, stanujoča Pod gradom  |
|   |73, 2370 Dravograd        |
+------+---------------------------------+
|  4 |ANTON PREKSAVEC, rojen 27. 3.  |
|   |1975, stanujoč Trbonje 28A, 2371 |
|   |Trbonje             |
+------+---------------------------------+
|  5 |METKA JEROMELJ, rojena 30. 12.  |
|   |1976, stanujoča Mariborska cesta |
|   |26, 2370 Dravograd        |
+------+---------------------------------+
|  6 |JOŽEF BREZOVNIK, rojen 21. 4.  |
|   |1953, Robindvor 36, 2370     |
|   |Dravograd            |
+------+---------------------------------+
2. Lista: 8 – LISTA FERDA ABRAHAMA “ZA DRAVOGRAD, S SODELOVANJEM IN POVEZOVANJEM”
+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
|  1 |FERDO ABRAHAM, rojen 3. 6. 1961, |
|   |stanujoč Robindvor 42, 2370   |
|   |Dravograd            |
+------+---------------------------------+
|  2 |VLASTA ROTOVNIK, rojena 27. 7.  |
|   |1952, Vič 26A, 2370 Dravograd  |
+------+---------------------------------+
3. Lista: 10 – MARKO KOGELNIK IN NEODVISNI ZA OBČINO DRAVOGRAD
+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
|  1 |MARKO KOGELNIK, rojen 28. 3.   |
|   |1962, stanujoč Podklanc 5, 2370 |
|   |Dravograd            |
+------+---------------------------------+
|  2 |DANICA RAMŠAK, rojena 11. 6.   |
|   |1962, stanujoča Meža 116, 2370  |
|   |Dravograd            |
+------+---------------------------------+
4. Lista: 4 – SMC – STRANKA MIRA CERARJA
+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
|  5 |MAG. DUŠAN FERENČAK, rojen 16.  |
|   |8. 1962, stanujoč Robindvor 111, |
|   |2370 Dravograd          |
+------+---------------------------------+
|  1 |ZVONKO BURJA, rojen 4. 6. 1965, |
|   |stanujoč Pod gradom 54, 2370   |
|   |Dravograd            |
+------+---------------------------------+
5. Lista: 9 – DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
| 1  |BENEDIKT KOPMAJER, rojen 5. 3.  |
|   |1956, stanujoč Robindvor 42,   |
|   |2370 Dravograd          |
+------+---------------------------------+
6. Lista: 2 – LISTA ZA PRIHODNOST ZA ŠENTJANŽ, OTIŠKI VRH, BUKOVSKO VAS, SELOVEC
+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
|  1 |VILJEM ŠTUMBERGER, rojen 22. 12. |
|   |1964, stanujoč Šentjanž pri   |
|   |Dravogradu 37, 2373 Šentjanž pri |
|   |Dravogradu            |
+------+---------------------------------+
7. Lista: 5 – SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
|  1 |MARKO GOMBOC, rojen 7. 5. 1981, |
|   |stanujoč Robindvor 112, 2370   |
|   |Dravograd            |
+------+---------------------------------+
8. Lista: 11 – SD – SOCIALNI DEMOKRATI
+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
|  3 |BRANKO KRENK, rojen 27. 6. 1956, |
|   |stanujoč Meža 59, 2370 Dravograd |
+------+---------------------------------+
9. Lista: 6 – LISTA LIBELIČE – A LJUDEM PRIJAZNO OBČINO
+------+---------------------------------+
| Zap. |Kandidat             |
| št. |                 |
+------+---------------------------------+
|  1 |JOŽE PŠENIČNIK, rojen 3. 2.   |
|   |1971, stanujoč Libeliče 1B, 2372 |
|   |Libeliče             |
+------+---------------------------------+
10. Lista: 1 – NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
+-------+--------------------------------+
| Zap. |Kandidat            |
| št. |                |
+-------+--------------------------------+
|  1  |IVAN KOTNIK, rojen 5. 5. 1957, |
|    |stanujoč Meža 114, 2370     |
|    |Dravograd            |
+-------+--------------------------------+
Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) sta bila z dobljenimi preferenčnimi glasovi izvoljena naslednja kandidata:
– mag. DUŠAN FERENČAK, rojen 16. 8. 1962, stanujoč Robindvor 111, 2370 Dravograd, predlagatelja LO SMC DRAVOGRAD;
– Branko KRENK, rojen 27. 6. 1956, stanujoč Meža 59, 2370 Dravograd, predlagatelja SOCIALNI DEMOKRATI.
Št. 041-0001/2014
Dravograd, dne 8. oktobra 2014
Občinska volilna komisija Občine Dravograd
Predsednik
Aleš Horvatič l.r.
Namestnik predsednika
Tomaž Rotovnik l.r.
 
Članica
Helena Petrej l.r.
 
Član
Adi Kralj l.r.
 
Članica
Ljudmila Stergar l.r.
 
Namestnica članice
Doris Savanovič l.r.
 
Namestnica člana
Jasna Lampret l.r.
 
Namestnica članice
Mateja Konečnik l.r.

AAA Zlata odličnost