Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2014 z dne 12. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2014 z dne 12. 9. 2014

Kazalo

2802. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto, stran 7533.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji) in prvega odstavka 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 in naslednji) so Občinski svet Mestne občine Novo mesto na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) na 29. seji dne 29. 5. 2014, Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na podlagi 7. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99 in naslednji) na 24. seji dne 24. 4. 2014, Občinski svet Občine Mirna Peč na podlagi 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in naslednji) na 26. seji dne 16. 4. 2014, Občinski svet Občine Šentjernej na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 3/12 –UPB2 in naslednji) na 26. seji dne 27. 5. 2014, Občinski svet Občine Škocjan na podlagi 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99 in naslednji) na 26. seji dne 25. 3. 2014, Občinski svet Občine Žužemberk na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99 in naslednji) na 29. seji dne 8. 7. 2014 sprejeli
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Uradni list RS, št. 120/06).
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni in dopolni tako, da se sedaj glasi:
»Dejavnost zavoda je na podlagi 7. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/08) razvrščena v naslednje podrazrede:
– Q 86.2 Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost
– Q 86.22 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
– Q 86.23 Zobozdravstvena dejavnost
– Q 86.9 Druge dejavnosti za zdravje
– Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
– L 68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– L 68.20 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– L 68.32 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– D 35.140 Trgovanje z električno energijo
– M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
– N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge pisarniške dejavnosti
– H 52.210 Spremljajoče storitve dejavnosti v kopenskem prometu.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2014
Novo mesto, dne 29. maja 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.
Dolenjske Toplice, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.
Mirna Peč, dne 16. aprila 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.
Šentjernej, dne 27. maja 2014
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l.r.
Škocjan, dne 25. marca 2014
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.
Žužemberk, dne 8. julija 2014
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost