Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2014 z dne 25. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2014 z dne 25. 7. 2014

Kazalo

2511. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin, stran 6498.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11 in 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30 seji dne 10. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin (Uradni list RS, št. 75/08, 53/10 in 5/13).
2. člen
6. člen odloka se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednje prostorske okoliše: 0071 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0088 0089 0090 0091 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0210 0255 0256 0257 0258 0259 0439 0476 0491 0494 0495 0497 0513 0515 0516 0521 0524 0537 in za skupni šolski okoliš, ki obsega prostorske okoliše: 0087 0484 0522 0523 0533 0534 0535 0536 0538.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-15/2014
Novo mesto, dne 10. julija 2014
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost