Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1433. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora, stran 3918.

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva v postopku za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora.
2. člen
Za pomembnejši dosežek delovanja društva se šteje delovanje društva, če njegovo delovanje presega interese njegovih članov in če deluje na področjih, ki so kot pomembna opredeljena v strateških dokumentih Republike Slovenije (kot so npr. resolucije, programi).
3. člen
Društvo izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju prometa, energije oziroma prostora, če izpolnjuje vsaj tri od naslednjih kriterijev:
– aktivno sodelovanje pri razvoju področja, na katerem društvo deluje, s tem da društvo širi strokovno znanje z izobraževanjem, usposabljanjem, seminarji ali delavnicami, razvija ali izvaja programe razvoja področja oziroma prispeva k razvoju področja na drug primerljiv način;
– dopolnjevanje in razvijanje novih ali premalo izpostavljenih vsebin, povezanih s področjem, na katerem društvo deluje;
– spodbujanje trajnostnega razvoja na področju, na katerem društvo deluje;
– izvajanje promocijskih aktivnosti za podporo področjem, na katerih društvo deluje;
– vzpodbujanje aktivnosti in dialoga med pristojnimi organi in organizacijami za čim uspešnejše reševanje vprašanj na področju, na katerem društvo deluje;
– aktivno sodelovanje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov samoupravne lokalne skupnosti in predlaganje sprejema predpisov in ukrepov na področju, na katerem društvo deluje;
– izvajanje dejavnosti, ki so po kakovosti ali po namenu primerljive z dejavnostjo javnih zavodov, oziroma dejavnosti, ki dopolnjujejo mrežo javnih zavodov po vsebini dela ali načinu delovanja;
– izvajanje strokovnega svetovanja civilni družbi na področju, na katerem društvo deluje;
– izdajanje strokovne literature, publikacij ali drugih strokovnih objav v medijih na področju, na katerem društvo deluje.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2014
Ljubljana, dne 7. maja 2014
EVA 2014-2430-0032
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost