Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1430. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2014, stran 3912.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G, 47/13 in 12/14) in za izvrševanje 193.a člena Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2014
1. člen
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96 – ZDavP, 91/98 – ZDavP-C, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), se valorizirajo tako, da znašajo za:
a) stavbe
----------------------------------------------------------
 
   Od vrednosti €    Znaša
             davek
    nad   do     €     %       €
----------------------------------------------------------
        8.376,03       0,10
  8.376,03  46.533,45   8,38 + 0,20 nad  8.376,03
 46.533,45  93.066,86   84,68 + 0,30 nad  46.533,45
 93.066,86 139.600,32  224,27 + 0,45 nad  93.066,86
 139.600,32 186.133,75  433,71 + 0,65 nad 139.600,32
 186.133,75 239.979,56  736,15 + 0,85 nad 186.133,75
 239.979,56       1.193,86 + 1,00 nad 239.979,56
---------------------------------------------------------
b) prostore za počitek in rekreacijo
----------------------------------------------------------
 
   Od vrednosti €    Znaša
             davek
    nad   do     €     %      €
----------------------------------------------------------
       8.376,03       0,20
  8.376,03 46.533,45   16,75 + 0,40 nad  8.376,03
 46.533,45 93.066,86  169,39 + 0,60 nad  46.533,45
 93.066,86 139.600,32  448,59 + 0,80 nad  93.066,86
 139.600,32 186.133,75  820,83 + 1,00 nad 139.600,32
 186.133,75 239.979,56 1.286,17 + 1,25 nad 186.133,75
 239.979,56       1.959,26 + 1,50 nad 239.979,56
---------------------------------------------------------
c) poslovne prostore
----------------------------------------------------------
 
   Od vrednosti €    Znaša
             davek
    nad   do     €     %      €
----------------------------------------------------------
       8.376,03        0,15
  8.376,03 46.533,45   12,55 + 0,35 nad  8.376,03
 46.533,45 93.066,86  146,12 + 0,55 nad  46.533,45
 93.066,86 139.600,32  402,05 + 0,75 nad  93.066,86
 139.600,32 186.133,75  751,06 + 1,00 nad 139.600,32
 186.133,75       1.154,56 + 1,25 nad 186.133,75
---------------------------------------------------------
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-258/2014/10
Ljubljana, dne 14. maja 2014
EVA 2013-1611-0115
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance