Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1098. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica, stran 3161.

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica, Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. redni seji dne 31. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica
I.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica in Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja za storitve oskrbe s pitno vodo, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 1-I-Vod/2014 z datumom februar 2014.
II.
Potrjene cene storitve javne službe:
- Cena vodarine znaša 0,4440 EUR/m3.
- Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+---------------------+--------------+-------------------------+
|    vodomer    |  faktor  |Omrežnina- voda v EUR na |
|           |       |     mesec     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|DN < / = 20     |   1    |     6,6125     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|20 < DN < 40     |   3    |     19,8375     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|40 < / = DN < 50   |   10   |     66,1250     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|50 < / = DN < 65   |   15   |     99,1875     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|65 < / = DN < 80   |   30   |    198,3750     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|80 < / = DN < 100  |   50   |    330,6250     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|100 < / = DN < 150  |   100   |    661,2500     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|150 < / = DN     |   200   |    1.322,5000    |
+---------------------+--------------+-------------------------+
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca.
Št. 354-0020/2014
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost