Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1095. Sklep o določitvi višine cen odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica, stran 3159.

Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 8/04 in 34/04), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 43/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. redni seji dne 31. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi višine cen odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica
I.
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Sklep o določitvi cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica in Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja za storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 2-I-KAN-Odv./2014 z datumom februar 2014.
II.
Potrjene cene storitve javne službe znašajo:
- Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,0472 EUR/m3.
- Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+---------------------+--------------+-------------------------+
|    vodomer    |  faktor  |  Omrežnina-odvajanje  |
|           |       | odpadnih voda v EUR na |
|           |       |     mesec     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|DN < / = 20     |   1    |     3,6634     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|20 < DN < 40     |   3    |     10,9902     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|40 < / = DN < 50   |   10   |     36,6340     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|50 < / = DN < 65   |   15   |     54,9510     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|65 < / = DN < 80   |   30   |    109,9020     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|80 < / = DN < 100  |   50   |    183,1700     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|100 < / = DN < 150  |   100   |    366,3400     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
|150 < / = DN     |   200   |    732,6800     |
+---------------------+--------------+-------------------------+
- Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0137 EUR/m3.
- Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1329 EUR/m3.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca.
Št. 354-0016/2014
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost