Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1093. Sklep o razrešitvi predstavnika ustanovitelja v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije in o imenovanju nadomestnega člana, stran 3159.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 9. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije (Uradni list RS, št. 98/13) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja na 33. seji dne 31. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o razrešitvi predstavnika ustanovitelja v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije in o imenovanju nadomestnega člana
I.
V Svetu zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije se razreši, Tomaž Smole, roj. 14. 6. 1968, Gabrje pri Stični 49, Ivančna Gorica, podžupan, za nadomestnega člana pa se imenuje Janez Mežan, roj. 12. 8. 1960, Dob pri Šentvidu 40, Šentvid pri Stični, svetnik.
II.
Mandatna doba nadomestnega člana traja 4 leta.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0006/2014-5
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost