Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3898. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija, stran 12393.

Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Idrija na 24. seji dne 11. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija
1. člen
V Odloku o prodaji blaga izven prodajaln na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 103/11, 44/12) se v 5. členu spremeni peti odstavek tako, da se glasi:
»Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov ter rib na premičnih stojnicah poteka ob delavnikih, od 8. do 18. ure, ob sobotah pa od 8. do 13. ure, in sicer:
– v Idriji: na Trgu sv. Ahacija in na Mestnem trgu,
– v Spodnji Idriji: na glavnem trgu.«
2. člen
V 9. členu se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– na območju prodaje namesti urnik obratovanja prodaje blaga izven prodajaln.«
3. člen
V 13. členu se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– ves čas prodaje imeti pri sebi soglasje, ki ga je izdala Občina Idrija, ter zakupno pogodbo, ki jo je izdal upravljavec (veljata tudi tudi kopiji navedenih dokumentov).«
4. člen
V 14. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V času prodaje na prodajnih mestih so prodajalci dolžni organom nadzora na njihovo zahtevo pokazati dokumentacijo iz osme alineje 13. člena tega odloka.«
5. člen
V prvem odstavku 17. člena se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
»– nima pri sebi ali organom nadzora noče pokazati dokumentacije iz osme alineje 13. člena tega odloka.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2011
Idrija, dne 11. decembra 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost