Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013

Kazalo

3897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija, stran 12376.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 57/12) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB) je Občinski svet Občine Idrija na 24. seji dne 11. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11) se v 3. členu v točki 6.1.6 spremeni tabela tako, da se glasi:
»
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| Enota | Podenota |Podrobnejša namenska| Način |  Časovni |
|    |      |    raba    |urejanja|  okvir  |
|    |      |          |    |  izvedbe |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_1 |ID_1/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_1/2_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_1/3_IGs |Gospodarske cone,  | OPN  |  1. faza |
|    |      |dopolnjene s    |    |      |
|    |      |stanovanjsko    |    |      |
|    |      |dejavnostjo     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_1/4_IGs |Gospodarske cone,  | OPN  |  1. faza |
|    |      |dopolnjene s    |    |      |
|    |      |stanovanjsko    |    |      |
|    |      |dejavnostjo     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_1/5_E  |Energetska     | OPN  |  1. faza |
|    |      |infrastruktura   |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_1/6_PC  |Površine cest    | OPN  |  1. faza |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_1/7_ZD  |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_1/8_ZD  |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_1/9_ZD  |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_2 |ID_2/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_2/2_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_2/3_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_2/4_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_2/5_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_2/6_IG  |Gospodarske cone  | OPN  |  1. faza |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_2/7_ZD  |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_3 |ID_3/1_IP  |Površine za     | OPN  |  1. faza |
|    |      |industrijo     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_3/2_IG  |Gospodarske cone  | OPN  |  1. faza |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_3/3_ZD  |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_4 |ID_4_IP   |Površine za     | OPN  |  1. faza |
|    |      |industrijo     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_5 |ID_5/1_SSe |Stanovanjske    | OPPN |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_5/2_SSv |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za     |    |      |
|    |      |večstanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_5/3_CU  |Osrednja območja  | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_6 |ID_6/1_ZD  |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_6/2_CD  |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_7 |ID_7_CD   |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_8 |ID_8/2_SK  |Površine      | OPN  |  1. faza |
|    |      |podeželskega naselja|    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_9 |ID_9/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_9/2_SSv |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za     |    |      |
|    |      |večstanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_9/3_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_10 |ID_10/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_10/3_CU |Osrednja območja  | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_10/4_CU |Osrednja območja  | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_10/5_CD |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_11 |ID_11/1_CD |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_11/2_CD |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_12 |ID_12/1_CU |Osrednja območja  | OPPN |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_12/2_CU |Osrednja območja  | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_12/3_CU |Osrednja območja  | OPPN |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_12/4_CU |Osrednja območja  | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_13 |ID_13_CU  |Osrednja območja  | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_14 |ID_14/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_14/2_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_14/3_ZD |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_15 |ID_15/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_15/2_CD |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_15/3_CD |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_16 |ID_16/1_CD |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_16/2_CD |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_17 |ID_17_SSe  |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_18 |ID_18/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_18/2_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_18/3_SSv |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za     |    |      |
|    |      |večstanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_18/4_SSv |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za     |    |      |
|    |      |večstanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_18/5_ZD |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_19 |ID_19_SSe  |Stanovanjske    | OPPN |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_20 |ID_20/1_CU |Osrednja območja  | OPPN |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_20/2_ZP |Parki        | OPPN |  1. faza |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_21 |ID_21/1_CU |Osrednja območja  | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_21/2_CU |Osrednja območja  | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_21/3_CU |Osrednja območja  | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_21/4_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_21/5_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_21/6_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_21/7_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_21/8_ZD |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_22 |ID_22_SSe  |Stanovanjske    | OPPN |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_23 |ID_23/1_CU |Osrednja območja  | OPPN |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_23/2_ZD |Druge urejene zelene| OPPN |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_23/3_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_24 |ID_24/2_CU |Osrednja območja  | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_25 |ID_25/1_CU |Osrednja območja  | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_26 |ID_26/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_26/2_E  |Energetska     | OPN  |  1. faza |
|    |      |infrastruktura   |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_26/3_ZD |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_27 |ID_27_ZS  |Površine za oddih, | OPPN |  1. faza |
|    |      |rekreacijo in šport |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_28 |ID_28/1_BT |Površine za turizem | OPPN |  1. faza |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_28/2_ZS | Površine za oddih, | OPPN |  1. faza |
|    |      |rekreacijo in šport |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_28/3_ZS |Površine za oddih, | OPPN |  1. faza |
|    |      |rekreacijo in šport |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_28/4_ZD |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_28/5_VIk |Vodna infrastruktura| OPN  |  1. faza |
|    |      |Kamšt        |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_29 |ID_29/1_ZD |Druge urejene zelene| OPN  |  del 1.  |
|    |      |površine      |    | faza, del |
|    |      |          |    | naslednje |
|    |      |          |    |  faze  |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/2_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/3_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/4_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/5_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/6_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/7_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/8_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/9_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/10_SSe|Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/11_SSe|Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/12_SSe|Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/13_SK |Površine      | OPN  |  1. faza |
|    |      |podeželskega naselja|    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/14_SK |Površine      | OPN  |  1. faza |
|    |      |podeželskega naselja|    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/15_SK |Površine      | OPN  |  1. faza |
|    |      |podeželskega naselja|    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/16_SK |Površine      | OPN  |  1. faza |
|    |      |podeželskega naselja|    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/20_ZS |Površine za oddih, | OPN  |  1. faza |
|    |      |rekreacijo in šport |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/21_A |Površine razpršene | OPN  |  1. faza |
|    |      |poselitve      |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_29/22_ZD |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_30 |ID_30/1_ZD |Druge urejene zelene| OPN  | naslednje |
|    |      |površine      |    |  faze  |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_30/2_ZD |Druge urejene zelene| OPN  | naslednje |
|    |      |površine      |    |  faze  |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
| ID_31 |ID_31/2_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_31/3_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_31/4_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_32 |ID_32_O   |Okoljska      | OPN  |  1. faza |
|    |      |infrastruktura   |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_33 |ID_33/1_IP |Površine za     |  ZN  |  1. faza |
|    |      |industrijo     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_33/2_CD |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_33/3_CD |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_34 |ID_34_SSe  |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_35 |ID_35/1_IP |Površine za     | OPN  |  1. faza |
|    |      |industrijo     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_35/2_IGs |Gospodarske cone,  | OPN  |  1. faza |
|    |      |dopolnjene s    |    |      |
|    |      |stanovanjsko dejav­ |    |      |
|    |      |nostjo       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_35/3_CU |Osrednja območja  | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_35/4_CU |Osrednja območja  | OLN  |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_36 |ID_36/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_36/2_SSv |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za     |    |      |
|    |      |večstanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_36/3_SSv |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za     |    |      |
|    |      |večstanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_37 |ID_37_CU  |Osrednja območja  | OPPN |  1. faza |
|    |      |centralnih     |    |      |
|    |      |dejavnosti     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_38 |ID_38/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_38/2_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_39 |ID_39_SSe  |Stanovanjske    | OPPN |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_40 |ID_40/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_40/2_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_40/3_ZD |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_40/4_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_40/5_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_40/6_ZD |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_41 |ID_41_SSe  |Stanovanjske    | OPPN |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_42 |ID_42/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  | del 1. faza|
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_43 |ID_43/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_43/2_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_43/3_SSv |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za     |    |      |
|    |      |večstanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_43/4_ZD |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_43/5_IGs |Gospodarske cone,  | OPN  |  1. faza |
|    |      |dopolnjene s    |    |      |
|    |      |stanovanjsko dejav­ |    |      |
|    |      |nostjo       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_44 |ID_44_BC  |Športni centri   | OPN  |  1. faza |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_45 |ID_45/1_BD |Površine drugih   | OPN  |  1. faza |
|    |      |območij       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_45/2_BD |Površine drugih   | OPN  |  1. faza |
|    |      |območij       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_46 |ID_46/1_IP |Površine za     |  UN  |  1. faza |
|    |      |industrijo     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_46/2_IP |Površine za     |  UN  |  1. faza |
|    |      |industrijo     |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_47 |ID_47_SSe  |Stanovanjske    |  UN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_48 |ID_48_SSe  |Stanovanjske    |  ZN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_49 |ID_49/1_IP |Površine za     | OPPN |  1. faza |
|    |      |industrijo     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_49/2_IP |Površine za     |  UN  |  1. faza |
|    |      |industrijo     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_49/3_IP |Površine za     | OPPN |  1. faza |
|    |      |industrijo     |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_49/4_O  |Okoljska      |  UN  |  1. faza |
|    |      |infrastruktura   |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_49/5_O  |Okoljska      | OPN  |  1. faza |
|    |      |infrastruktura   |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_49/6_ZD |Druge urejene zelene| OPPN |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_49/7_ZD |Druge urejene zelene| OPPN |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_49/8_G  |Območja gozdov   |  UN  |  1. faza |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_49/9_G  |Območja gozdov   |  UN  |  1. faza |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_50 |ID_50/1_ZK |Pokopališča     | OPN  |  1. faza |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_50/2_ZD |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_50/3_ZD |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_51 |ID_51/1_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_51/2_SSe |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_52 |ID_52_SSe  |Stanovanjske    | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_53 |ID_53/1_PC |Površine cest    | OPN  |  1. faza |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_53/2_PC |Površine cest    | OPN  |  1. faza |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_53/3_PO |Ostale prometne   | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_53/4_PO |Ostale prometne   | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_53/5_ZD |Druge urejene zelene| OPN  |  1. faza |
|    |      |površine      |    |      |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
|ID_54 |ID_54/1_VC |Celinske vode    | OPN  |  1. faza |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_54/2_VC |Celinske vode    | OPN  |  1. faza |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_54/3_VC |Celinske vode    | OPN  |  1. faza |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_54/4_VC |Celinske vode    | OPN  |  1. faza |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_54/5_VC |Celinske vode    | OPN  |  1. faza |
|    +------------+--------------------+--------+------------+
|    |ID_54/6_VC |Celinske vode    | OPN  |  1. faza |
+-------+------------+--------------------+--------+------------+
                                «
V točki 6.2.6 se spremeni tabela tako, da se glasi:
»
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
| Enota |Podenota  |Podrobnejša namenska | Način |  Časovni |
|    |      |raba         |urejanja|  okvir  |
|    |      |           |    |  izvedbe |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
| SI_1 |SI_1/1_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
| SI_2 |SI_2/1_IP |Površine za     | OPN  |  1. faza |
|    |      |industrijo      |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_2/2_IP |Površine za     | OPN  |  1. faza |
|    |      |industrijo      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_2/3_IGs |Gospodarske cone,  | OPN  |  1. faza |
|    |      |dopolnjene s     |    |      |
|    |      |stanovanjsko     |    |      |
|    |      |dejavnostjo     |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_2/4_IP |Površine za     |  ZN  |  1. faza |
|    |      |industrijo      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_2/5_G  |Območja gozdov    | OPN  |  1. faza |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_2/7_ZD |Druge urejene zelene | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
| SI_3 |SI_3/1_SK |Površine       | OPN  |  1. faza |
|    |      |podeželskega naselja |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_3/2_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_3/3_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_3/5_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
| SI_4 |SI_4/1_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_4/2_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_4/3_ZD |Druge urejene zelene | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_4/4_ZD |Druge urejene zelene | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_4/5_ZD |Druge urejene zelene | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_5  |SI_5/1_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_5/2_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_5/3_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_5/4_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_6  |SI_6/1_CD |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih      |    |      |
|    |      |dejavnosti      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_6/2_SSv |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za     |    |      |
|    |      |večstanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_6/3_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_7  |SI_7_BT  |Površine za turizem | OPN  |  1. faza |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_8  |SI_8/1_CU |Osrednja območja   | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih      |    |      |
|    |      |dejavnosti      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_8/2_ZD |Druge urejene zelene | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_8/3_CU |Osrednja območja   | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih      |    |      |
|    |      |dejavnosti      |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_9  |SI_9_SSe  |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_10 |SI_10/1_SSe|Stanovanjske     | CKU  |  del 1.  |
|    |      |površine za eno in  |    | faza, del |
|    |      |dvostanovanjske   |    | naslednje |
|    |      |objekte       |    |  faze  |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_10/2_SK |Površine       | OPN  |  1. faza |
|    |      |podeželskega naselja |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_10/3_SK |Površine       | OPN  |  1. faza |
|    |      |podeželskega naselja |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_10/4_SK |Površine       | OPN  |  1. faza |
|    |      |podeželskega naselja |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_11 |SI_11/1_SSe|Stanovanjske     | OPPN |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_11/2_SSe|Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_11/3_SSe|Stanovanjske     | OLN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_12 |SI_12_SSe |Stanovanjske     | OPPN |  del 1.  |
|    |      |površine za eno in  |    | faza, del |
|    |      |dvostanovanjske   |    | naslednje |
|    |      |objekte       |    |  faze  |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_13 |SI_13/1_SSe|Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_13/2_PC |Površine cest    | OPN  |  1. faza |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_14 |SI_14/1_CU |Osrednja območja   | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih      |    |      |
|    |      |dejavnosti      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_14/2_CU |Osrednja območja   | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih      |    |      |
|    |      |dejavnosti      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_14/3_CU |Osrednja območja   | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih      |    |      |
|    |      |dejavnosti      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_14/4_ZK |Pokopališča     | OPN  |  1. faza |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_14/5_ZD |Druge urejene zelene | OPN  |  del 1.  |
|    |      |površine       |    | faza, del |
|    |      |           |    | naslednje |
|    |      |           |    |  faze  |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_15 |SI_15_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_16 |SI_16/1_ZD |Druge urejene zelene | OPN  |  del 1.  |
|    |      |površine       |    | faza, del |
|    |      |           |    | naslednje |
|    |      |           |    |  faze  |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_17 |SI_17_E  |Energetska      | OPN  |  1. faza |
|    |      |infrastruktura    |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_18 |SI_18_O  |Okoljska       | OPN  |  1. faza |
|    |      |infrastruktura    |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_19 |SI_19/1_VC |Celinske vode    | OPN  |  1. faza |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_19/2_VC |Celinske vode    | OPN  |  1. faza |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_19/3_VC |Celinske vode    | OPN  |   -   |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_19/4_ZD |Druge urejene zelene | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_19/5_ZD |Druge urejene zelene | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_19/6_ZD |Druge urejene zelene | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_19/7_ZD |Druge urejene zelene | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_19/8_ZD |Druge urejene zelene | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_20 |SI_20/1_PC |Površine cest    | OPN  |  1. faza |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |SI_20/2_PO |Ostale prometne   | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|SI_21 |SI_21/1_SK |Površine       | OPN  |  1. faza |
|    |      |podeželskega naselja |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
                                «
V točki 6.3.6 točki se spremeni tabela tako, da se glasi:
»
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|Enota |Podenota  |Podrobnejša namenska | Način |  Časovni |
|    |      |raba         |urejanja|  okvir  |
|    |      |           |    |  izvedbe |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|GO_1  |GO_1/1_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |GO_1/2_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |GO_1/3_CD |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih      |    |      |
|    |      |dejavnosti      |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|GO_2  |GO_2/1_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |GO_2/2_SSe |Stanovanjske     | OPPN |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |GO_2/3_ZS |Površine za oddih,  | OPN  |del 1. faza,|
|    |      |rekreacijo in šport |    |   del  |
|    |      |           |    | naslednje |
|    |      |           |    |  faze  |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|GO_3  |GO_3/1_CU |Osrednja območja   | OPPN |  1. faza |
|    |      |centralnih      |    |      |
|    |      |dejavnosti      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |GO_3/2_CU |Osrednja območja   | OPPN |  1. faza |
|    |      |centralnih      |    |      |
|    |      |dejavnosti      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |GO_3/3_CU |Osrednja območja   | OPPN |  1. faza |
|    |      |centralnih      |    |      |
|    |      |dejavnosti      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |GO_3/5_ZK |Pokopališča     | OPPN |  1. faza |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |GO_3/6_PC |Površine cest    | OPPN |  1. faza |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|GO_4  |GO_4/1_SSe |Stanovanjske     | CKU  |del 1. faza,|
|    |      |površine za eno in  |    |   del  |
|    |      |dvostanovanjske   |    | naslednje |
|    |      |objekte       |    |  faze  |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |GO_4/2_SSe |Stanovanjske     | OPN  |del 1. faza,|
|    |      |površine za eno in  |    |   del  |
|    |      |dvostanovanjske   |    | naslednje |
|    |      |objekte       |    |  faze  |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |GO_4/3_ZP |Parki        | OPN  |  1. faza |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |GO_4/4_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|GO_6  |GO_6/1_IP |Površine za     |  ZN  |  1. faza |
|    |      |industrijo      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |GO_6/5_IP |Površine za     | OPPN |del 1. faza,|
|    |      |industrijo      |    |   del  |
|    |      |           |    | naslednje |
|    |      |           |    |  faze  |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|GO_7  |GO_7/1_PC |Površine cest    | OPN  |  1. faza |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |GO_7/2_PO |Ostale prometne   | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
                                «
V točki 6.4.6 točki se spremeni tabela tako, da se glasi:
»
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|Enota |Podenota  |Podrobnejša namenska | Način |  Časovni |
|    |      |raba         |urejanja|  okvir  |
|    |      |           |    |  izvedbe |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|ČV_1  |ČV_1/1_SSe |Stanovanjske     | CKU  |  del 1.  |
|    |      |površine za eno in  |    | faza, del |
|    |      |dvostanovanjske   |    | naslednje |
|    |      |objekte       |    |  faze  |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_1/2_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  del 1.  |
|    |      |površine za eno in  |    | faza, del |
|    |      |dvostanovanjske   |    | naslednje |
|    |      |objekte       |    |  faze  |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_1/3_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_1/4_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_1/5_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_1/6_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_1/7_SSe |Stanovanjske     | CKU  |  del 1.  |
|    |      |površine za eno in  |    | faza, del |
|    |      |dvostanovanjske   |    | naslednje |
|    |      |objekte       |    |  faze  |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_1/8_IGs |Gospodarske cone   | OPN  |  1. faza |
|    |      |dopolnjene s     |    |      |
|    |      |stanovanjsko     |    |      |
|    |      |dejavnostjo     |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_1/9_IGs |Gospodarske cone   | OPN  |  1. faza |
|    |      |dopolnjene s     |    |      |
|    |      |stanovanjsko     |    |      |
|    |      |dejavnostjo     |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_1/10_IP |Površine za     | OPN  |  1. faza |
|    |      |industrijo      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_1/11_ZP |Parki        | OPN  |  1. faza |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_1/12_IGs|Gospodarske cone,  | OPN  |  1. faza |
|    |      |dopolnjene s     |    |      |
|    |      |stanovanjsko     |    |      |
|    |      |dejavnostjo     |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|ČV_2  |ČV_2/1_BT |Površine za turizem | OPPN |  del 1.  |
|    |      |           |    | faza, del |
|    |      |           |    | naslednje |
|    |      |           |    |  faze  |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_2/2_K1 |Najboljša kmetijska | OPN  |  del 1.  |
|    |      |zemljišča      |    | faza, del |
|    |      |           |    | naslednje |
|    |      |           |    |  faze  |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|ČV_3  |ČV_3/1_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_3/2_SSe |Stanovanjske     | OPPN |  del 1.  |
|    |      |površine za eno in  |    | faza, del |
|    |      |dvostanovanjske   |    | naslednje |
|    |      |objekte       |    |  faze  |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_3/3_SSe |Stanovanjske     |  ZN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_3/4_SSe |Stanovanjske     | CKU  |  del 1.  |
|    |      |površine za eno in  |    | faza, del |
|    |      |dvostanovanjske   |    | naslednje |
|    |      |objekte       |    |  faze  |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_3/6_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  del 1.  |
|    |      |površine za eno in  |    | faza, del |
|    |      |dvostanovanjske   |    | naslednje |
|    |      |objekte       |    |  faze  |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_3/7_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_3/9_K1 |Najboljša kmetijska | OPN  |  1. faza |
|    |      |zemljišča      |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|ČV_4  |ČV_4/2_ZS |Površine za oddih,  | OPN  |  1. faza |
|    |      |rekreacijo in šport |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|ČV_5  |ČV_5/1_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_5/2_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_5/3_ZK |Pokopališča     | OPN  |  1. faza |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_5/4_ZP |Parki        | OPN  |  del 1.  |
|    |      |           |    | faza, del |
|    |      |           |    | naslednje |
|    |      |           |    |  faze  |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_5/5_CU |Osrednja območja   | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih      |    |      |
|    |      |dejavnosti      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_5/6_CU |Osrednja območja   | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih      |    |      |
|    |      |dejavnosti      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_5/7_ZP |Parki        | OPN  |  1. faza |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|ČV_6  |ČV_6/1_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_6/2_CD |Druga območja    | OPN  |  1. faza |
|    |      |centralnih      |    |      |
|    |      |dejavnosti      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_6/3_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_6/4_SSe |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|ČV_7  |ČV_7_SSe  |Stanovanjske     | OPPN |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|ČV_8  |ČV_8/2_SB |Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za posebne |    |      |
|    |      |pomene        |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_8/3_PO |Ostale prometne   | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|ČV_9  |ČV_9/1_ZS |Površine za oddih,  | OPN  |  1. faza |
|    |      |rekreacijo in šport |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_9/2_K1 |Najboljša kmetijska | OPN  |  1. faza |
|    |      |zemljišča      |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_9/3_K2 |Druga kmetijska   | OPN  |  1. faza |
|    |      |zemljišča      |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|ČV_10 |ČV_10/1_SSe|Stanovanjske     | OPN  |  del 1.  |
|    |      |površine za eno in  |    | faza, del |
|    |      |dvostanovanjske   |    | naslednje |
|    |      |objekte       |    |  faze  |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_10/2_SSe|Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_10/3_SSe|Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_10/4_SSe|Stanovanjske     | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine za eno in  |    |      |
|    |      |dvostanovanjske   |    |      |
|    |      |objekte       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
|ČV_11 |ČV_11/1_PC |Površine cest    | OPN  |  1. faza |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_11/2_PC |Površine cest    | OPN  |  1. faza |
|    +-----------+---------------------+--------+------------+
|    |ČV_11/3_PO |Ostale prometne   | OPN  |  1. faza |
|    |      |površine       |    |      |
+-------+-----------+---------------------+--------+------------+
                                «
2. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– Objekt v javni rabi je objekt, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem. Delijo se na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi.
– Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, npr. javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobne površine.
– Obstoječi objekt je objekt, zgrajen z gradbenim dovoljenjem ali drugim upravnim dovoljenjem.
– Enostanovanjska hiša je stanovanjska hiša z enim stanovanjem na lastnem zemljišču.
– Dvostanovanjska hiša je stanovanjska hiša z dvema stanovanjema.
– Večstanovanjska hiša je stanovanjska hiša z več kot dvema stanovanjema, ki imajo skupno zemljišče.
– Atrijska hiša je stanovanjska hiša z enim stanovanjem, z osrednjim ograjenim notranjim dvoriščem, h kateremu so obrnjeni stanovanjski prostori. Praviloma se gradijo v vrstni zazidavi s postavitvijo hiš v obliki črke L, H oziroma U.
– Vrstna hiša je hiša z enim ali dvema stanovanjema, zgrajena v vrsti z ostalimi vrstnimi hišami. Vrstne hiše si lahko sledijo tudi v določenih zamikih,
– Dvojček je samostojen stanovanjski objekt, ki ga sestavljata dve zrcalno enaki enostanovanjski hiši, ki ležita druga ob drugi (loči ju le skupni požarni zid) in imata ločena vhoda.
– Terasna hiša je večstanovanjski objekt, ki izrablja naraven relief tako, da leži vsako stanovanje v svoji etaži in ima lasten, neposreden vhod iz zunanjosti.
– Klet je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol. Klet kot etaža pri določanju višine objektov ni posebej označena, ker je v skladu s pogoji tega odloka gradnja kleti dopustna povsod tam, kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske in hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov.
– Sleme je vrhnji rob ostrešja oziroma stični rob strešin in je hkrati najvišja točka objekta.
– Strešni pomol je del strehe, pri katerem je strešina usmerjena enako kot na ostalem delu strehe, vendar je položnejša, da se omogoči izvedba oken v mansardnih stanovanjih.
– Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem že stoji oziroma je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki že ali še bodo služile takšnemu objektu. Kot gradbena parcela se šteje samo tisti del zemljiške parcele, ki je po namenski rabi stavbno zemljišče.
– CKU je območje celovitega komunalnega urejanja, ki je predvideno na površinah, na katerih ta OPN sicer ne določa, da je izdelava OPPN obvezna, vendar zahteva skupne ureditve. Investitorji morajo pred izdajo gradbenega dovoljenja zagotoviti načrt celovitega komunalnega opremljanja, ki ga na predlog občinske službe potrdi občinski svet.
– Pomožni objekti so nezahtevni in enostavni objekti, ki niso namenjeni bivanju in ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke
– Praviloma – izraz pomeni, da je treba upoštevati določila odloka, če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je treba odstopanje od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.«
3. člen
V 6. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če poteka meja EUP preko obstoječega objekta, se šteje, da je objekt s pripadajočo parcelo, namenjeno gradnji, v tisti EUP, v kateri se nahaja večji del stavbišča objekta.«
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se dopolni tabela tako, da se med namenski rabi Po – preostale prometne površine in E – energetska infrastruktura doda namenska raba:
»
+----------------------+------+------------------+
|T – območja      | T  |komunikacijska  |
|komunikacijske    |   |infrastruktura  |
|infrastrukture    |   |         |
+----------------------+------+------------------+
                         «
5. člen
V 8. členu se črta zadnji stavek.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– vzdrževanje objekta.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na zakonito zgrajenem objektu, ki po namembnosti ni skladen z namensko rabo, je dopustno samo vzdrževanje, rekonstrukcija v okviru obstoječih gabaritov objekta in odstranitev objekta.«
7. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na celotnem območju OPN Idrija so dopustni:
– objekti, vodi in naprave vodovodnega omrežja;
– objekti, vodi in naprave kanalizacijskega omrežja;
– objekti, vodi in naprave distribucijskega plinovodnega omrežja;
– objekti, vodi in naprave vročevodnega omrežja;
– omrežje javne razsvetljave;
– podzemno elektroenergetsko in komunikacijsko omrežje ter samostoječe transformatorske postaje in razdelilne elektroenergetske postaje napetostnega nivoja 20 kV in manj, nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja 20 kV in manj v primestnem območju, nadzemni komunikacijski vodi v primestnem območju;
– zbiralnice za odpadke;
– vsi objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture, če so izvedeni v notranjosti drugega objekta, ki ga je na območju dovoljeno graditi;
– podzemne etaže (garaže in kleti) na območjih stavbnih zemljišč povsod tam, kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske in hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov;
– objekti za obrambo, zaščito in reševanje v naravnih in drugih nesrečah;
– zaklonišča na območju stavbnih zemljišč;
– naprave za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
– pločniki, podhodi in nadhodi za pešce, pešpoti;
– avtobusna postajališča;
– kolesarske steze, dostopne ceste do objektov;
– brvi in mostovi;
– vodnogospodarske ureditve;
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin (ureditev zelenih površin, drevoredov, trgov, površin za pešce);
– ureditev dostopov za invalide (tudi gradnje zunanjih dvigal na obstoječih objektih);
– vzdrževanje in urejanje cest;
– urejanje in vzdrževanje parkirnih površin na stavbnih zemljiščih, če služijo osnovni namembnosti območja;
– objekti, vodi in naprave elektrodistribucijskega omrežja;
– optične povezave.«
8. člen
V naslovu poglavja 2.2 se besedilo »Nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »Pomožni«.
9. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(gradnja, postavitev in oblikovanje pomožnih objektov)
(1) Pomožni objekti niso namenjeni bivanju in ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.
(2) Na območjih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, so dopustni le tisti pomožni objekti glede na namen in dopustno lokacijo, ki so skladni z varstvenim režimom za posamezno območje.
(3) Na poplavnih območjih so dopustni pomožni objekti le v primeru, ko jih dovoljuje področna zakonodaja in je zanje predhodno pridobljeno vodno soglasje.
(4) Na kmetijskih zemljiščih so dopustni pomožni objekti, navedeni v 82. členu tega odloka.
(5) Splošni prostorsko izvedbeni pogoji glede gradnje, postavitve in oblikovanja pomožnih objektov so:
1. Objekti za lastne potrebe
– Objekti za lastne potrebe so objekti, kot so: nadstrešek, rezervoar za utekočinjen naftni plin ali kurilno olje, mala komunalna čistilna naprava, zajetje, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico, enoetažni pritlični objekt, utrjena dvorišča, drvarnica, garaža, steklenjak, uta oziroma senčnica, bazen, greznica, utrjena dovozna pot, vetrolov, zimski vrt.
– Gradnja objektov za lastne potrebe je dovoljena na območjih stavbnih zemljišč ob legalno zgrajenih bivalnih objektih.
– Objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja.
– Ob eno in dvostanovanjskih objektih, počitniških hišah ter na stanovanjskih površinah za posebne namene je dovoljeno zgraditi samo en objekt za lastne potrebe iste vrste.
– Na zemljiških parcelah večstanovanjskih stavb se lahko za vsako stanovanje zgradi največ po en objekt za lastne potrebe iste vrste in skupaj največ toliko objektov, da je dosežena meja faktorja zazidanosti, pri čemer se utrjena dvorišča in utrjene dovozne poti ne upoštevajo.
– Med objekte za lastne potrebe se ne morejo šteti objekti iz prve alineje, če so namenjeni za opravljanje poslovne dejavnosti.
– Objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Dovoljeni so le pritlični objekti, pri katerih višina slemena ne presega 4 m, merjeno od najnižje točke objekta do vrha slemena. Kadar so zasnovani kot prizidki k osnovnemu objektu, se praviloma izvedejo tako, da se streha pomožnega objekta za lastne potrebe izvede v istem materialu in naklonu kot streha osnovnega objekta ali se priključi k osnovnemu objektu kot prečna streha. Če je objekt za lastne potrebe prostostoječ, je streha dvokapna in sleme strehe praviloma v smeri daljše stranice. Pri prizidkih ali na prostostoječih objektih je dopustna tudi izvedba ravne strehe, lahko kot zelena streha (streha pokrita z vegetacijskim slojem). Čopi in strešne frčade niso dopustni.
– Vetrolovov in zimskih vrtov ni dopustno dodajati na fasade objektov krajevno značilne arhitekture, ki so vidne z javnih površin.
2. Ograje
– Ograjevanje parcel v naselju naj upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se uporabljajo žive meje, žične ali lesene ograje. Zidovi in druge masivne ograje (razen protihrupnih ograj) niso dovoljeni, razen če so oblikovani kot del objekta.
– Na stanovanjskih območjih višine ograj ne smejo presegati 1,50 m, kar ne velja za varovalne, igriščne in protihrupne ograje.
– Vstopna in uvozna vrata se obvezno odpirajo proti gradbeni parceli in ne proti cesti. V križiščih ograje ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Če je rešitev uvoza z vidika prometne varnosti problematična in bi zamik uvoza slednjo pomembno izboljšal, je takšna rešitev obvezna.
– Ograjevanje zemljišč izven stavbnih zemljišč ni dovoljeno, razen v skladu s predpisi za izvajanje dejavnosti, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo voda.
3. Škarpe in podporni zidovi
– Škarpe in podporne zidove je dovoljeno graditi na gradbenih parcelah ter ob rekonstrukcijah in vzdrževanju lokalnih cest in sicer do višine 1,5 m. Gradnja zidov, višjih od 1,5 metra, je dopustna, kadar geomehanska oziroma geološka presoja pokaže nevarnost rušenja ali plazenja terena
– Od sosednjega zemljišča morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 m, ob pisnem soglasju lastnikov sosednjih zemljišč pa se lahko gradijo tudi na meji, vendar se s tem ne sme poslabšati stanja na sosednjih zemljiščih.
– Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani, z upoštevanjem kvalitetnih principov gradnje in oblikovanja, ki so značilni za posamezno območje. Zid naj bo na vidni strani intenzivno ozelenjen z avtohtonimi rastlinami.
4. Pomožni infrastrukturni objekti
– Pomožni infrastrukturni objekti so objekti, kot so: pomožni cestni objekti, pomožni železniški objekti, pomožni žičniški objekti, pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave, ekološki otok, protihrupne bariere.
– V vseh prostorskih enotah je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ki so potrebni za normalno funkcioniranje prostorske enote ali prečkajo prostorsko enoto, vse ob smiselnem upoštevanju pogojev za oblikovanje arhitekture, ureditev okolice objektov in urbane opreme.
– Nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje se v naseljih in na območjih prepoznavnosti kulturne krajine praviloma izvede podzemno, tako v primeru novogradnje kot rekonstrukcije, na območju gozda pa se izvede zračni kabel.
– Ekološki otok se oblikuje tako, da bo oblikovno skladen z elementi cestnega prostora in okoliške pozidave in da vidno ne bo moteč v pogledih s ceste in iz objektov. Če meji na travnato površino, se ga zakrije s primerno zasaditvijo. Oblikovanje naj bo enotno za območje naselja. V območjih namenske rabe ZS, ZK in ZD so ekološki otoki dopustni le za potrebe dejavnosti na zelenih površinah, s tem da je tlorisna površina do 50 m2.
– Protihrupne bariere (protihrupne ograje, nasipi in podobno) se na območjih naselij lahko gradijo le do višine 1,80 m od nivelete ceste. Gradnja protihrupnih barier je dovoljena le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravni hrupa ter na podlagi urbanistične in krajinske preveritve in utemeljitve. Pri ureditvi protihrupne bariere je treba zagotoviti oblikovno skladnost s preostalimi elementi obcestnega prostora ter okoliške pozidave.
– Palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže ter drugi ukrepi za preprečevanje erozije na strminah se izvajajo tako, da niso vidno moteči.
– Dovoljena je postavitev solarnih sistemov na strehah objektov tako, da ne presegajo višine slemena objekta in ne odstopajo od površine strešne plošče za več kot 50 cm.
5. Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
– Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so objekti, kot so: objekt za rejo živali, kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, molzišče, obora za rejo živali, ograja za pašo živine, ograda za urjenje konj in učenje ježe, ograja ter opora za trajne nasade, poljska pot, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, poljska pot, gozdna cesta, vrtina oziroma vodnjak, vodno zajetje ali vodni zbiralnik.
– Dovoljeni so le enoetažni objekti, pri katerih višina slemena ne presega 6 m, merjeno od najnižje točke objekta do vrha slemena. Kadar so zasnovani kot prizidki k osnovnemu objektu, se praviloma izvedejo tako, da se streha pomožnega kmetijsko-gozdarskega objekta izvede v istem materialu in naklonu kot streha osnovnega objekta ali se priključi k osnovnemu objektu kot prečna streha. Če je pomožni kmetijsko-gozdarski objekt prostostoječ, je streha dvokapna in sleme strehe praviloma v smeri daljše stranice.
– Pomožne kmetijsko-gozdarske objekte je dovoljeno graditi v območjih namenske rabe SK, IK, IGs, A in v drugih območjih stavbnih zemljišč, če gre za potrebe delovanja obstoječe kmetije v tem območju.
– Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: čebelnjak, kozolec, pastirski stan, rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, molzišče, obora za rejo živali, ograja za pašo živine, ograda za urjenje konj in učenje ježe, poljska pot, ograja ter opora za trajne nasade, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, gozdna cesta, vrtina ali vodnjak, vodno zajetje ali vodni zbiralnik so dopustni v območju 30 m pasu gozdnih zemljišč, ki obkrožajo stavbna zemljišča pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč obstoječe kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine objekta ni možno zgraditi. Izven 30 m pasu se na gozdnih zemljiščih za potrebe delovanja obstoječe kmetije lahko gradijo pomožni kmetijsko – gozdarski objekti: čebelnjak, kozolec, kmečka lopa, skedenj, senik, kašča, napajalno korito, krmišče, obora za rejo živali, ograje za pašo živine, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, gozdna cesta, vodno zajetje ali vodni zbiralnik, vrtina ali vodnjak do 30 m globine. Gradnja navedenih objektov, razen gozdnih cest, gozdne vlake, gozdne učne poti, čebelnjaka, vodnega zajetja ter vrtine ali vodnjaka, je dopustna pod pogojem, da so kmetijske površine v velikosti najmanj 1 ha od kmetije oddaljene več kot 1 km.
– Gradnja novih gozdnih cest in vlak je mogoča samo v skladu s sprejetimi gozdnogospodarskimi načrti.
– Postavitev lovskih prež, krmišč in drugih lovskih pomožnih objektov je mogoča v skladu z usmeritvami lovskih načrtov.
– Čebelnjaki zunaj območij kmetij so praviloma prenosni ali postavljeni na točkovnih temeljih. Lokacije čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel ne bo posegalo na poselitveno območje. Postavitev je možna le pod pogojem, da se predhodno pridobi pozitivno mnenje čebelarske svetovalne službe.
– Pri vodnem zajetju, vrtini oziroma vodnjaku mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, pridobljeno vodno soglasje za namakanje kmetijskih zemljišč.
– Ograjevanje gozdnih in kmetijskih zemljišč ni dovoljeno, razen v primeru obore za rejo divjadi in ograje za pašo živine ter fizičnega varovanja in ograjevanje posameznih delov gozdov in kmetijskih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov in kmetijskih zemljišč.
– Sprememba namembnosti pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, ki so bili zgrajeni izven območja stavbnih zemljišč kmetije, v bivalni ali poslovni objekt ni dopustna.
– Postavitev rastlinjaka, čebelnjaka, gozdne učne poti, ribnika kot vodnega zajetja ter vrtine ali vodnjaka, ki niso vezani na delovanje kmetije se lahko postavijo v območjih namenske rabe SK, IK, IGs in A. Poleg tega je rastlinjak dovoljeno postaviti tudi v namenski rabi SSe, čebelnjak je dovoljeno postaviti tudi v namenski rabi SP in ZD, ribnik kot vodno zajetje ter vrtino ali vodnjak pa je dovoljeno postaviti tudi v namenski rabi ZP in ZD. Postavitev ograde za urjenje konj in učenje ježe se lahko postavi v namenskih rabah A, SK, IK, BT, K.
6. Začasni objekti
– Začasni objekti so objekti, kot so: odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna, pomol, kiosk, začasni objekt, namenjen skladiščenju.
– Začasni objekt, namenjen sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, se lahko postavi na zemljiščih, ki so prometno dostopna in je zanje možno organizirati parkirne površine. Priključen mora biti na razpoložljive in že obstoječe priključke javne gospodarske infrastrukture. Praviloma se postavi v središču naselja, ob objektih, namenjenih turistični dejavnosti, in na območjih za športne, rekreacijske in kulturne prireditve. Postavljen je začasno, glede na letni čas, čas trajanja prireditve ali gostovanja cirkusa. Po odstranitvi je treba vzpostaviti prvotno stanje na zemljišču, na katerem je bil objekt postavljen.
– Postavitev začasnega objekta ne sme povzročiti poškodb na sosednjih površinah in objektih ter mora omogočati vse oblike intervencij.
– Začasni objekt, namenjen skladiščenju, se lahko postavi samo na območjih, kjer se začasno opravlja dejavnost in na območjih prometnega terminala.
– Pokrit razstavni prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru se lahko postavi v okviru gospodarske cone.
– Kioske, razen za prodajo časopisov in tobačnih izdelkov, je dovoljeno postaviti le kot začasne objekte za čas trajanja prireditev.
– Sezonski vrt mora imeti premakljive elemente opreme, da se jih v primeru intervencije lahko odstrani. Za zaščito pred soncem se uporabljajo platneni senčniki enotne barve. Gostinski vrtovi na javnih površinah se urejajo na podlagi posebnih predpisov občine.
– Montažni začasni objekti morajo biti oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi, umeščeni stran od javnih prometnih površin oziroma izven vidnega polja. Stojnice za sezonsko prodajo se lahko postavijo le za določen čas v območjih strnjenih naselij.
7. Spominska obeležja
– Spominska obeležja so spomeniki, kipi, spominske plošče, kapelice, križi in druge oblike spominskih obeležij. Postavljajo se na mestih spomina na nek zgodovinski dogodek, v čast neke osebe ali so drugega simbolnega pomena.
8. Objekti za oglaševanje
– Na zasebnih površinah je dovoljeno nameščanje objektov za oglaševanje na gradbenih ograjah objektov, ki so pridobili gradbeno dovoljenje.
– Na območjih, ki niso varovana s posebnimi predpisi, so izjemoma (ne glede na lastništvo) dovoljene postavitve objektov, namenjenih oglaševanju, če gre za začasno postavitev, namenjeno oglaševanju v času prireditev.
– Za lastne potrebe je dovoljeno oglaševanje na poslovnih stavbah in na gradbenih parcelah poslovnih stavb. Na teh objektih in površinah je dovoljeno oglaševati z napisom firme, znakom firme, nalepkami, zastavami, simboli firme, izdelka, storitve in podobno ter z oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejavnost predstavljena izven poslovnega prostora.
– Objekti za oglaševanje ne smejo ogrožati prometne varnosti, kar velja tudi v času nameščanja oglasnih sporočil.
– Kadar so objekti za oglaševanje osvetljeni z lastnim virom, moč osvetlitve ne sme presegati moči svetlobe javne razsvetljave. Barva in moč svetlobe ne sme biti moteča za stanovanja v soseščini.
– Prepovedano je nameščanje oglasnih panojev večjih dimenzij od 2 x 2,5 m. Pred vsako namestitvijo objektov za oglaševanje, ki so manjši od navedenih dimenzij, je potrebno pridobiti pogoje in soglasje občine.
– Objekti za oglaševanje niso dovoljeni na K in G.
9. Urbana oprema
– Urbana oprema so objekti, kot so: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, transparent, skulptura, kiosk oziroma tipski zabojnik, montažna sanitarna enota, vodnjak ali okrasni bazen, otroško igrišče, obešanka na drogu javne razsvetljave, objekt za oglaševanje.
– Urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi se opremljajo javne površine, morajo biti v naselju ali delu naselja oblikovani enotno. V prostor morajo biti umeščeni tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb, da ne zastirajo pogledov ter ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemeni hiš. Na objektih in območjih stavbne dediščine objekti za reklame niso dovoljeni. Na območjih naselbinske dediščine (mesto Idrija) se elementi za reklamiranje opredelijo v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS OE Nova Gorica. Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,5 m nad pohodno površino.
– Nadkrita čakalnica na avtobusnem ali taksi postajališču, javna kolesarnica, objekti za oglaševanje, skulptura in druga prostorska inštalacija, večnamenski kiosk oziroma tipski zabojnik, oporni zidovi, ograje, objekti javne razsvetljave, robniki, mejniki, drevoredi in druge zasaditve se oblikujejo po načelih sodobnega oblikovanja in usklajeno s preostalimi elementi obcestnega prostora ter okoliške pozidave.
– Gradnja kioskov za prodajo časopisov in tobačnih izdelkov je dovoljena na javnih površinah.
– Urbana oprema, razen postavitev avtobusnih postajališč ob rekonstrukciji lokalnih cest, na zemljiščih z namensko rabo K ni dovoljena.
10. Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem
– Vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem so objekti, kot so: igrišče na prostem, kolesarska steza, planinska pot, smučišče, sprehajalna pot, športno strelišče, trim steza.
– Pri vadbenih objektih so dovoljeni le takšni načini gradnje, ki ne spreminjajo vodne, gozdne ali krajinske in reliefne značilnosti območja.
– Igrišča na prostem je dovoljeno postavljati na vseh stavbnih zemljiščih, razen na zemljiščih z namensko rabo ZK, P, E, O ter T.
– Kolesarsko in sprehajalno pot se lahko uredi na vseh zemljiščih, razen na kmetijskih zemljiščih, vodnih zemljiščih ter zemljiščih nadzemnega pridobivalnega prostora.
– Planinsko pot se uredi v skladu s predpisi o planinskih poteh. Planinska pot na kmetijskih zemljiščih ni dovoljena.
– Smučišče se lahko uredi na zemljiščih z namensko rabo BC, ZS, ZD in K.
– Športno strelišče se lahko uredi le na zemljiščih z namensko rabo BC in ZS.
– Trim steza se lahko uredi na vseh stavbnih zemljiščih razen na zemljiščih z namensko rabo ZK, P, E, O, V ter LN.«
10. člen
V prvi alineji drugega odstavka 16. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
V drugi alineji drugega odstavka se besedilo »oziroma skladno s soglasjem organa, pristojnega za varstvo pred požarom.« nadomesti z besedilom »ob pogoju, da so zagotovljeni požarno varnostni odmiki.«.
V tretji alineji drugega odstavka se za besedo »7 m« doda besedilo », če je lastnik sosednje parcele drug lastnik, oziroma z njegovim soglasjem lahko bližje.«.
V drugem stavku tretjega odstavka se črta beseda »praviloma«.
V šestem odstavku se črta druga alineja.
Sedmi odstavek se črta.
11. člen
18. člen se spremni tako, da se glasi:
»18. člen
(oblikovanje objektov)
(1) Če ni za posamezno enoto urejanja določeno drugače, se morajo gradnje objektov (tudi nadzidave in dozidave), pomožni objekti ter drugi posegi v prostor prilagoditi kvalitetnim objektom regionalne arhitekture in ureditvam v bližini, po naslednjih kriterijih:
– sestavi osnovnih stavbnih mas;
– višini in gradbeni liniji;
– naklonu streh in smereh slemen;
– barvi in teksturi streh in fasad;
– načinu ureditve odprtega prostora;
– obliki ograj;
– v čim večji meri naj se uporablja lokalen, avtohton material.
(2) Pri novih posegih v prostor so izjemoma dopustni oblikovalski poudarki, ki jih je treba utemeljiti v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Novi objekti naj upoštevajo obstoječo morfologijo, tlorisne gabarite oziroma obstoječe prostorninske mase.
(4) Pri dozidavi in nadzidavi obstoječih objektov je treba zagotoviti, da je dozidani objekt v gabaritih in oblikovanju usklajen z objektom, h kateremu se dozidava. Pri nadzidavah je treba varovati silhueto naselja oziroma način pozidave vaške gradbene strukture.
(5) Novogradnjo stanovanjskih stavb naj se prilagodi lokalni tipologiji škofjeloško – cerkljanske arhitekturne regije, ki se praviloma izraža na zatrepnih fasadah ožjih stranic, s simetričnim naklonom strehe med 40° in 60° in značilno razporeditvijo pokončnih odprtin v razmerju s fasado. Poleg drugih določil tega člena velja:
– pravokotni tloris osnovnega objekta;
– osnovni objekt ima lahko povečan tloris pravokotno na daljšo stranico osnovnega objekta; povečan tloris mora biti pokrit s simetrično dvokapno streho s slemenom, nižjim od slemena osnovnega objekta;
– streha nad osnovnim objektom je simetrična dvokapnica s slemenom, vzporednim z daljšo stranico objekta;
– napušč na zatrepni fasadi ne sme presegati 45 cm;
– strešno površino je mogoče v območju 2–3 m od čelnega roba izrabiti za zajem svetlobe v obliki tradicionalnih frčad ali v obliki arhitektonskih rešitev z manjšimi strešnimi nakloni in ustrezno kritino;
– kritina je opečna v niansah opečne barve ali kritina ki posnema izgled opečne kritine; v sklopu domačij, kjer je na starih objektih še ohranjena izvirna cementna kritina, je dovoljena uporaba cementne replike – romba; niso dovoljene nebarvane, bleščeče aluminijaste strešne plošče; v zavarovanih območjih je za barvo strešne kritine potrebno pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine;
– izjemoma je pri sodobno oblikovanih objektih dovoljena tudi izvedba ravnih streh, kadar to ne moti silhuete naselja in ni v območjih kulturne dediščine; pri ravnih strehah je priporočena izvedba zelene strehe ali pohodne terase;
– v srednjem delu daljše fasade, na osončeni strani, so dovoljene širše zasteklitve.
(6) Naprave za izkoriščanje sončne energije je dopustno nameščati na strehe in fasade pod pogojem, da ne motijo silhuete naselja. Praviloma se nameščajo pod enakim naklonom kot streha in v smeri slemena. Naprave za izkoriščanje sončne energije so dopustne tudi kot strešna kritina.
(7) Končni fasadni omet je praviloma zaglajen in barvan v svetlih tonih. Dovoljene so tudi lesene fasade.
(8) Dopustne barve fasad so: bela, zemeljski in sivi toni ter umirjene pastelne barve. Prepovedani so živobarvni sijoči odtenki fasad. V zavarovanih območjih je za barvo fasade potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(9) Gradnja več kotnih in okroglih izzidkov, stolpičev in lokalnemu stavbarstvu tujih oblik, ni dopustna.
(10) Urbana oprema mora biti v naselju oblikovana enotno.
(11) Klimatskih naprav ni dovoljeno postavljati na fasado in druge dele objektov tako, da bi imele moteče vplive na sosednje objekte, stanovanja in prostore, v katerih se zadržujejo ljudje (hrup, vroči zrak, odtok vode). Klimatske naprave se na objekte nameščajo tam, kjer so vidno najmanj izpostavljene.
(12) Izraba sončne energije za proizvodnjo elektrike na območjih in objektih kulturne dediščine je možna pod pogojem, da so naprave izvedene tako, da bo njihova vizualna izpostavljenost čim manjša in ne degradira varovanih vrednot. Izraba sončne energije na objektih kulturne dediščine na območju Prelovčeve ulice, Ulice Sv. Barbare, Kosovelovi ulici, Lapajnetovi ulici, Študentovski ulici, na trgu Sv. Ahaca, na Mestnem trgu in na gradu je prepovedana.
(13) Pri menjavi stavbnega pohištva, predvsem oken, morajo nova okna po obliki, videzu in barvi posnemati stara. Širina okenskega profila ne sme opazno odstopati od originala. Pri večstanovanjskih stavbah morajo biti vsa zamenjana okna enakega tipa. Na zavarovanih območjih kulturne dediščine je pri menjavi stavbnega pohištva potrebno pridobiti pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(14) V mestu Idrija – z izjemo območja Ljubevča in območij ID_5, ID_43, ID_43 – 49 ter zgornjega dela območja ID_18/1, ki ni vidno izpostavljen – veljajo poleg zgornjih še naslednja določila:
– strehe eno- in dvostanovanjskih stavb se izdelajo v naklonu od 40–60° in z opečno kritino (bobrovec, zareznik); pri poslovnih, večstanovanjskih in industrijskih objektih so poleg tega dopustne ravne pohodne in nepohodne strehe usklajene z barvami fasad, v barvah med opečno rdečo prek sive do črne, vendar praviloma ne smejo biti v pločevinasti izvedbi;
– novogradnje morajo smiselno nadaljevati tradicijo idrijske rudarske in meščanske hiše ter pri tem upoštevati naslanjanje na pobočje in pazljivost pri umestitvah v pomembne javne vedute naselja, kot so predvsem: grad, cerkev sv. Antona, jašek Frančiške, Jožefov jašek in jašek Insaghi;
– objekti naj se po razporeditvi fasadnih elementov (oken, vrat, okraskov, materialov) prilagajajo oblikovno kvalitetnim objektom v okolici, še posebej pri fasadah, obrnjenih na ulično stran.«
12. člen
V 19. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek.
13. člen
V 20. členu se črta četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
14. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsi novozgrajeni zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dovoz do javne ceste, pomožni objekti pa le, kadar je za njihovo uporabo dovoz do javne ceste nujno potreben.«
15. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri novogradnjah je treba na gradbeni parceli zagotoviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže v kletnih etažah za stanovalce, zaposlene in obiskovalce.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Parkirišča, namenjena javni rabi, morajo imeti na 4 parkirna mesta vsaj 1 visokodebelno drevo, višine najmanj 3 metre, razen tam, kjer so parkirišča na strehi objekta.«
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pri urejanju javnih parkirišč je treba v skladu s predpisi zagotoviti parkirna mesta, rezervirana za invalidne osebe.«
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Pri vseh zgradbah v javni rabi je potrebno na parceli zagotoviti parkirna mesta za kolesa, zaščitena pred vremenskimi vplivi.«
V devetem odstavku se črta besedilo »ki so od stavbe oddaljene največ 200 m, ali pa mora investitor vrednost preostalega deleža parkirnih mest zagotoviti tako, da krije sorazmerni del stroškov gradnje javnih parkirnih mest ali garaž.«
Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Za izvajanje določil tega člena je treba pridobiti soglasje organa Občine Idrija, pristojnega za promet.«
16. člen
Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vse stavbe morajo biti priključene na elektroenergetsko omrežje. Dopustna je tudi oskrba z energijo iz obnovljivih virov energije (skladno z veljavno zakonodajo) in lastna oskrba z električno energijo, v soglasju z upravljavcem omrežja, na katerega se objekt priključuje.«
17. člen
V sedmem odstavku 33. člen se črta besedilo »To velja tudi za ostanke rudniške halde, odkrite ob gradnji objektov.«
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) V primeru najdbe ostankov rudniške halde, odkrite ob gradnji objektov, je le-to treba deponirati v skladu s področnimi predpisi.«
18. člen
V 38. členu se črta drugi odstavek.
19. člen
V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Reka Idrijca ima 15 m priobalni pas v naseljih oziroma 40 m izven območij naselij, ostali vodotoki pa 5 m priobalni pas od meje vodnega zemljišča. Izjeme so določene s posebnimi predpisi Vlade RS.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
20. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(potresna ogroženost)
(1) Objekti morajo biti protipotresno grajeni v skladu s karto Agencije RS za okolje – Potresna nevarnost Slovenije – projektni pospešek tal ter v skladu z veljavno evropsko zakonodajo EUROCODE 8.
(2) Karta potresne nevarnosti Slovenije uvršča območje Občine Idrija v območja kjer projektni pospešek tal dosega vrednosti: 0.2 g in 0.175 g.«
21. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
(gradnja zaklonišč)
(1) Gradnja zaklonišč mora biti usklajena s področnimi predpisi.
(2) Na obstoječih zakloniščih, ki se nahajajo izven površin, namenjenih gradnji zaklonišč, so dopustna dela, potrebna za vzdrževanje in uporabo zaklonišča.
(3) Za vse posege v obstoječa zaklonišča in gradnjo novih zaklonišč je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za zaščito in reševanje.
22. člen
Prvi stavek 49. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri novogradnjah in dopolnilnih gradnjah stanovanjskih objektov je v stanovanjskih prostorih (bivalna kuhinja, dnevna soba, otroška soba) potrebno zagotoviti minimalno zahtevano osončenje, ki znaša:«.
23. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen
(gradnje in drugi posegi na območjih OPPN)
(1) Na območjih, kjer je predvidena izdelava OPPN, so dopustni naslednji posegi:
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in nadomestitve obstoječih objektov, dopolnilna gradnja v okviru obstoječega stavbnega fonda, z upoštevanjem s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (stopnja izkoriščenosti gradbene parcele, oblikovanje objekta, odmiki od parcelnih mej in podobno), če občinski organ za urejanje prostora oceni, da niso v nasprotju s predvidenim OPPN;
– sprememba namembnosti obstoječih objektov v skladu z načrtovano namensko rabo zemljišča;
– gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in postavitev začasnih objektov ter ograj na gradbenih parcelah obstoječih objektov;
– odstranitve obstoječih objektov;
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z načrtovanimi gradnjami;
– odstranitev obstoječih objektov ali delov objektov kulturne dediščine ni dovoljena, razen če je v ta namen predhodno pridobljeno soglasje pristojne službe;
– zasaditve in urejanje parkirišč.«
24. člen
Drugi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za ostala območja s predvidenimi OPPN, za katera ni določenih posebnih prostorsko izvedbenih pogojev, veljajo:
– določila 3. člena tega odloka;
– dopustne dejavnosti in objekti iz prvega odstavka prostorsko izvedbenih pogojev za posamezne vrste namenskih rab, določene v poglavju III.3 (58. do 88. člen).«
25. člen
V prvem odstavku 57. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
» – predlog gradbenih parcel za celotno območje, s prikazom javnih in internih dostopnih poti do vseh gradbenih parcel; predlog gradbenih parcel se pripravi ob upoštevanju faktorja izrabe prostora (FZ, FI) za celotno območje;
Črta se druga alineja prvega odstavka.
V drugem odstavku se besedilo »LP_7/4_SK« nadomesti z besedilom »LP_7/4_A«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov, so na obstoječih objektih in v okviru obstoječega stavbnega fonda dopustni naslednji posegi:
– vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in nadomestitve obstoječih objektov, dopolnilna gradnja v okviru obstoječega stavbnega fonda, z upoštevanjem s tem odlokom predpisanih prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za objekt (stopnja izkoriščenosti gradbene parcele, oblikovanje objekta, odmiki od parcelnih mej in podobno);
– sprememba namembnosti obstoječih objektov v skladu z načrtovano namensko rabo zemljišča;
– gradnja pomožnih objektov za lastne potrebe in postavitev začasnih objektov ter ograj na gradbenih parcelah obstoječih objektov;
– odstranitve obstoječih objektov;
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z načrtovanimi gradnjami;
– zasaditve in urejanje parkirišč.«
26. člen
Prvi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dopustne so eno in dvostanovanjske stavbe, ki so namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim, kot so garažne stavbe, športna igrišča za športe na prostem, otroška in druga javna igrišča.
Dopustni so pomožni objekti v skladu z 12. členom.«
V drugem odstavku se za besedilom »športne dejavnosti.« doda besedilo »V sklopu stanovanjskih objektov, so dopustne ureditve nastanitvenih kapacitet.«
V četrtem odstavku se črta besedilo »FI = 0,4«, »DZP = 0,4«, »FI = 1,2«, »DZP = 0,3«.
V petem odstavku se za besedilom »13,00 m« doda besedilo »nad terenom«.
27. člen
V prvem odstavku 60. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
V šesti alineji tretjega odstavka se beseda »enostavnih« nadomesti z besedo »pomožnih«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »FI = 1,6«.
28. člen
V prvem odstavku 61. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
V drugem odstavku se za besedilom »športne dejavnosti.« doda besedilo »V sklopu stanovanjskih objektov so dopustne ureditve nastanitvenih kapacitet.«
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
V tretjem odstavku se za besedilom »13,00 m« doda besedilo »nad terenom«.
29. člen
V prvem odstavku 62. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
Prvi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg bivanja so dopustne tudi spremljajoče dejavnosti kmetijstva, dopolnilne dejavnosti (npr. stavbe za kratkotrajno namestitev) na kmetiji, poslovne, obrtne ter turistične in gostinske dejavnosti. V sklopu stanovanjskih objektov so dopustne ureditve nastanitvenih kapacitet.«
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
V tretjem odstavku se za besedilom »13,00 m« doda besedilo »nad terenom«.
30. člen
V prvem odstavku 63. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
V prvem odstavku se za besedo »podobno.« doda besedilo »V sklopu stanovanjskih objektov so dopustne ureditve nastanitvenih kapacitet.«
V drugem odstavku se črta besedilo »FI = 1,2«.
31. člen
V prvem odstavku 64. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
32. člen
V prvem odstavku 65. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
V prvi alineji drugega odstavka se črta besedilo »pod pogojem, da intenzivnost izrabe gradbene parcele ne presega določenega FI«
V tretjem odstavku se črta besedilo »FI = 1,5«.
V četrtem odstavku se besedilo »mora upoštevati višino« nadomesti z besedilom »ne sme presegati višine«.
33. člen
V prvem odstavku 66. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Dopustne so trgovske in storitvene dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, dejavnosti kulture in razvedrila, rekreacijske in športne dejavnosti ter verske dejavnosti.«
V prvem odstavku se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
V drugem odstavku se črta besedilo »FI = 1,5«.
V tretjem odstavku se besedilo »mora upoštevati višino« nadomesti z besedilom »ne sme presegati višine«.
34. člen
V prvem odstavku 67. člena se besedilo »industrijske, obrtne in trgovske stavbe« nadomesti z besedilom »stavbe za industrijske in obrtne dejavnosti« ter besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pogojno so dopustne tudi gostinske, trgovske in poslovne dejavnosti, vendar le, če dopolnjujejo osnovne dejavnosti.
Pogojno so dopustne tudi gostinske, trgovske in pisarniške stavbe in prostori, pod pogojem, da služijo zadovoljevanju vsakdanjih potreb delovanja območja oziroma dopolnjujejo osnovno dejavnost.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele
Upoštevati je treba normative in standarde, ki urejajo posamezno področje dejavnosti. Praviloma velja:
FZ = 0,6
DZP = 0,2«.
V petem odstavku se za besedo »prostorov.« doda besedilo »Višina objektov ne sme presegati višine že zgrajenih objektov v prostorski enoti, če program ne zahteva drugače.«
35. člen
V prvem odstavku 68. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljene so stavbe za obrtne dejavnosti ter trgovske stavbe, skladišča, čistilne naprave, energetski objekti ter sorodni objekti.«
V prvem odstavku se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
V drugem odstavku se črta beseda », upravne« ter besedo »namembnost« nadomesti z besedo »dejavnost«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele
Upoštevati je treba normative in standarde, ki urejajo posamezno področje dejavnosti. Praviloma velja:
FZ = 0,6
DZP = 0,2«.
V petem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Višinski gabarit objekta ne sme presegati višine objektov v okolici.«
36. člen
V prvem odstavku 69. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Dopustne so eno in dvostanovanjske stavbe, stavbe za obrtne dejavnosti ter skladišča.«
V prvem odstavku se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pogojno so dopustne tudi gostinske, trgovske in poslovne dejavnosti, če dopolnjujejo osnovne dejavnosti.«
V drugem odstavku se črta besedo »upravne«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Dopustna stopnja izkoriščenosti gradbene parcele
Upoštevati je treba normative in standarde, ki urejajo posamezno področje dejavnosti. Praviloma velja:
FZ = 0,4
DZP = 0,3«.
V četrtem odstavku se za besedilom »13,00 m« doda besedilo »nad terenom.«
37. člen
V prvem odstavku 70. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
V drugem odstavku se črta besedilo »FI = 0,8«.
38. člen
V prvem odstavku 71. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
Tretji odstavek se spremni tako, da se glasi:
»Višina objektov ne sme presegati višine že zgrajenih objektov v prostorski enoti, če program ne zahteva drugače.«
39. člen
V prvem odstavku 72. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
40. člen
V prvem odstavku 73. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
41. člen
V prvem odstavku 74. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
42. člen
V prvem odstavku 75. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
43. člen
V prvem odstavku 76. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
44. člen
V prvem odstavku 77. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
45. člen
V prvem odstavku 78. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
46. člen
V prvem odstavku 79. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
47. člen
V prvem odstavku 80. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
48. člen
V prvem odstavku 81. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
V drugem odstavku se črta besedilo »Dopustni so nezahtevni in enostavni objekti v skladu z 12. členom.«
49. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»82. člen
(območja kmetijskih zemljišč (K1, K2))
+---------------------------------------------------------------+
|NAMEMBNOST IN VRSTE POSEGOV V PROSTOR             |
+---------------------------------------------------------------+
|(1) Dopustne dejavnosti in objekti              |
|                                |
|Dopustne so kmetijske dejavnosti. Pogojno so dopustne     |
|dejavnosti, vezane na gospodarsko javno infrastrukturo, če ne |
|ovirajo izvajanja kmetijske dejavnosti.            |
|                                |
|Dopustni so naslednji objekti:                 |
|                                |
|– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti kot so kozolec, kmečka  |
|lopa, pastirski stan, rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča,|
|gnojišče, zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito,  |
|krmišče, hlevski izpust, molzišče, obora za rejo živali, ograja|
|za pašo živine, ograda za urjenje konj in učenje ježe, poljska |
|pot, ograja ter opora za trajne nasade v območju 30 m pasu   |
|kmetijskih zemljiščih, ki obkrožajo stavbna zemljišča pod   |
|pogojem, da na območju stavbnih zemljišč obstoječe kmetije   |
|zaradi premajhne razpoložljive površine objekta ni možno    |
|zgraditi;                           |
|                                |
|– pomožni kmetijsko-gozdarski objekti kozolec, kmečka lopa,  |
|rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, zbiralnik |
|gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski   |
|izpust, molzišče, obora za rejo živali, ograje za pašo živine |
|izven navedenega 30 m pasu pod pogojem, da so kmetijske    |
|površine v velikosti najmanj 1 ha od kmetije oddaljene največ 1|
|km;                              |
|                                |
|– nadkrita čakalnica na postajališču kot enostavni objekt in  |
|sicer le ob rekonstrukciji lokalne ceste;           |
|                                |
|– mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica,    |
|rezervoar, vodnjak, vodomet;                  |
|                                |
|– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in  |
|daljinskega ogrevanja, razen priključek na cesto, ki je    |
|dopusten le ob rekonstrukciji lokalnih cest;          |
|                                |
|– zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sitem s   |
|črpališčem in vodni zbiralnik;                 |
|                                |
|– pomožni komunalni objekti;                  |
|                                |
|– pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih   |
|pojavov (meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka,  |
|objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za  |
|monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objeki za|
|spremljanje seizmičnosti);                   |
|                                |
|– agrarne operacije in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja|
|kmetijskih zemljišč;                      |
|                                |
|– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacijska  |
|omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ter   |
|lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski  |
|vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja;      |
|                                |
|– posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred|
|naravnimi in drugimi nesrečami;                |
|                                |
|– rekonstrukcija lokalnih cest; dopustni so tudi objekti, ki  |
|jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste (oporni in|
|podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje|
|in podobno) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki  |
|jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi  |
|rekonstrukcije lokalne ceste;                 |
|                                |
|– premični čebelnjak, pomožna kmetijsko-gozdarska oprema (npr. |
|brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, opora za mrežo  |
|proti toči, opora za mrežo proti ptičem, obora, ograja za pašo |
|živine, ograja ter opora za trajne nasade), poljska pot,    |
|premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža, lovska preža;   |
|                                |
|– začasni objekti: kiosk oziroma tipski zabojnik, pomol    |
|(vstopno-izstopno mesto za pristajanje in kratkotrajni privez |
|čolnov), odprt sezonski gostinski vrt (posebej urejeno     |
|zemljišče kot del gostinskega obrata), pokrit prostor z    |
|napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom,|
|sestavljen iz montažnih elementov, cirkus, če so šotor in drugi|
|objekti montažni; začasna tribuna za gledalce na prostem,   |
|objekti, namenjeni začasnemu skladiščenju nenevarnih snovi; po |
|odstranitvi začasnih objektov je treba vzpostaviti prvotno   |
|stanje na zemljišču, na katerem so bili zgrajeni;       |
|                                |
|– smučišče, vključno z začasno postavljenimi montažnimi    |
|vlečnicami.                          |
+---------------------------------------------------------------+
|(2) Druga merila in pogoji                   |
|Globina ali višina nadzemnih in podzemnih komunalnih vodov in |
|objektov mora biti taka, da je možna normalna kmetijska    |
|obdelava. Po izvedeni gradnji je treba na zemljišču vzpostaviti|
|prvotno stanje.                        |
|                                |
|Ohranjati je potrebno značilnosti kulturno krajinskega vzorca, |
|z upoštevanjem parcelacije, reliefa, strukture vegetacij,   |
|vodotokov, ekološke pestrosti, živic in drugih značilnih oblik |
|v prostoru.                          |
+---------------------------------------------------------------+
50. člen
V prvem odstavku 83. člena se črta besedilo »če so namenjeni funkciji tega območja« ter besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
51. člen
Prvi odstavek 84. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dopustne dejavnosti in objekti
Površine vodnih zemljišč vključujejo površinske vode. Vodno zemljišče obsega dno voda ter breg do najvišjega zabeleženega vodostaja. Sem štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda še občasno poplavlja.
Dopustna so izvajanja dejavnosti gospodarskih služb s področja okoljske infrastrukture. Pogojno so dopustne tudi rekreacijske in športne dejavnosti.
Dovoljeni so objekti grajenega javnega dobra po zakonu, ki ureja vode in drugih zakonih, objekti, namenjeni varstvu voda pred onesnaženjem ter varstvu pred škodljivim delovanjem voda, objekti za športna igrišča na prostem, ki so vezana na vodo, in objekti, potrebni za rabo voda, zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih ter zagotovitev varnosti plovbe.
V drugem odstavku se črta besedilo »V priobalnem zemljišču je dopustna gradnja kolesarskih in pešpoti in zasaditev drevoreda.«
52. člen
V prvem odstavku 85. člena se črta besedilo »Dopustni so nezahtevni in enostavni objekti v skladu z 12. členom.«
53. člen
V prvem odstavku 87. člena se besedilo »nezahtevni in enostavni« nadomesti z besedo »pomožni«.
54. člen
V 90. členu se spremeni naslov tako, da se glasi:
»(ID_1/4_IGs – Tehnični pregledi)«
55. člen
V 91. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
Doda se nov četrti stavek, ki se glasi:
»V prostorskih podenotah naj se morfološka zgradba ulice ne spreminja, sledi naj se uličnemu nizu.«
56. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»92. člen
(ID_4_IP)
(1) Druga merila in pogoji
Na območju so primarni žgalniški ostanki. Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«.
57. člen
V 93. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
58. člen
V 94. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
59. člen
Doda se nov, 94.a člen, ki se glasi:
»94.a člen
(ID_12/4_CU)
(1) Druga merila in pogoji:
Na območju je dopustna preureditev podstrešij v stanovanja z dvigom strešne konstrukcije, če je za to pridobljeno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter iz statične in gradbenotehnične preveritve izhaja, da s posegom ni ogrožena statična stabilnost te in sosednjih stavb.
Dovoljena so strešna okna v ravnini strehe ali strešni pomoli, ki ne smejo presegati ½ dolžine strehe.«
60. člen
V 99. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
61. člen
V 102. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
62. člen
V 103. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
63. člen
V 104. členu se spremeni naslov tako, da se glasi:
»(ID_28/4_ZD)«
64. člen
105. člen se črta.
65. člen
V 107. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
66. člen
V 108. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
67. člen
V 109. členu se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
68. člen
V tretjem odstavku 111. člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
69. člen
V drugem odstavku 116. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
70. člen
V 118. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
71. člen
Prvi odstavek 119. člena se črta.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.
V tretjem odstavku se peti stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za območje prostorske podenote SI_10/1_SSe je potrebno izdelati načrt celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka.«
72. člen
Doda se nov, 119.a člen, ki se glasi:
»119.a člen
(SI_11/3_SSe – OLN)
(1) Druga merila in pogoji
Za urejanje gospodarske javne infrastrukture se uporablja določila Odloka o občinskem lokacijskem načrtu »Infrastruktura – Pustota Spodnja Idrija« (Uradni list RS, št. 17/06).
Za vse ostale pogoje gradnje, razen zgoraj navedenih, se na celotnem območju uporabljajo določila tega odloka.«
73. člen
V 121. členu se spremeni naslov tako, da se glasi:
»(SI_4/3_ZD, SI_4/4_ZD, SI_4/5_ZD, SI_16/1_ZD)«
74. člen
Doda se nov, 124.a člen, ki se glasi:
»124.a člen
(GO_3/1_CU – Godovič Center)
(1) Druga merila in pogoji:
Za vsako novozgrajeno stanovanje v večstanovanjskih stavbah je treba na gradbeni parceli zagotoviti 15 m2 zelenih površin za igro otrok in počitek stanovalcev. Ta normativ se ne prišteje k normativu o deležu zelenih površin, temveč se upošteva tisti od obeh normativov, ki zagotavlja večjo kvadraturo zelenih površin.«
75. člen
125. člen se črta.
76. člen
126. člen se črta.
77. člen
V 127. členu se doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Za območje je potrebno izdelati načrt celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka.«
78. člen
Doda se nov, 127.a člen, ki se glasi:
»127.a člen
(ČV_1/7_SSe)
(1) Druga merila in pogoji
Za območje je potrebno izdelati načrt celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka.«
79. člen
V četrtem odstavku 130. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za območje je potrebno izdelati načrt celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka.«
80. člen
V 133. členu se črta zadnji stavek.
81. člen
V tretjem odstavku 136. člena se doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Dopustno je urejanje parkirnih površin.«
82. člen
V četrtem odstavku 140. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za območje je potrebno izdelati načrt celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka.«
83. člen
V drugem odstavku 141. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»Za območje je potrebno izdelati načrt celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka.«
84. člen
142. člen se črta.
85. člen
146. člen se črta.
86. člen
V 147. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi:
»(GP_1/4_K2, GP_1/5_K2, GP_1/8_K1, GP_1/9_K1 – smučišče Okroglica)«
87. člen
148. člen se črta.
88. člen
150. člen se črta.
89. člen
151. člen se črta.
90. člen
153. člen se spremeni tako, da se glasi:
»153. člen
(LP_2/2_SK)
(1) Druga merila in pogoji
Za območje je potrebno izdelati načrt celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka.«
91. člen
V 154. členu se doda nov četrti stavek, ki se glasi:
»Za območje je potrebno izdelati načrt celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka.«
92. člen
Doda se nov, 154.a člen, ki se glasi:
»154.a člen
(LP_7/1_SK, LP_7/2_SK, LP_7/3_SK, LP_7/4_A)
(1) Druga merila in pogoji
Za območje je potrebno izdelati načrt celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka.«
93. člen
V drugem odstavku 159. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Za območje je potrebno izdelati načrt celovitega komunalnega urejanja po 57. členu tega odloka.«
94. člen
V 167. členu se spremeni naslov tako, da se glasi:
»(VP_3/5_A)«
95. člen
Doda se nov, 172. a člen, ki se glasi:
»172.a člen
(KA_5/32_A – Geopark)
(1) Druga merila in pogoji:
Na območju so dopustne gradnje za namen turistično informacijske točke Geoparka.«
96. člen
V 185. členu se spremeni naslov tako, da se glasi:
»(ID_23/1_CU, ID_23/2_ZD (OPPN) – Barbare)«
V šestem odstavku se za besedo »olj.« doda besedilo »Določilo o zagotovitvi dreves iz tretjega odstavka 26. člena ne velja.« ter črta zadnji stavek.
97. člen
V četrtem odstavku 186. člena se peti stavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
98. člen
187. člen se spremeni tako, da se glasi:
»187. člen
(ID_28/1_BT, ID_28/2_ ZS, ID_28/3_ZS (OPPN) – Jašek Delo)
(1) Za celovito urejanje območja se izdela OPPN.
(2) Namenska raba in dopustna gradnja: Prostorska enota s svojimi podenotami je namenjena turistični dejavnosti, izgradnji novih nastanitvenih kapacitet, muzejski in upravni dejavnosti ter spremljajočim dejavnostim.
(3) Dopustna izraba
Podenota ID_28/2_ZS: Faktor izrabe območja FIO = 0,2 (20% območja je dovoljeno pozidati s športnimi objekti in potrebnimi spremljevalnimi objekti za potrebe turizma).
(4) Druga merila in pogoji
OPPN se mora vsebinsko dopolnjevati in navezovati na prostorsko enoto ID_27_ZS Mejca ter za ureditve ob Kamštu povzeti rešitve, izdelane v sklopu priprave OPPN za ID_27_ZS Mejca.
Upoštevati in vsebinsko vključiti v urejanje območja je potrebno objekte jaška »Kajzer«. Merila in pogoji varstva kulturne (tehniške) dediščine poda pristojna služba.
Potrebno je urediti prometno dostopnost do območja in ustrezne parkirne površine za obiskovalce in zaposlene. Določilo o zagotovitvi dreves iz tretjega odstavka 26. člena ne velja.
»Jašek Delo« ima pomembno dominantno lego ob vstopu v Idrijo, zato jo je potrebno ohraniti in nadgraditi tako v arhitekturnem, kot vsebinskem smislu.
Velika verjetnost je, da so na območju vsaj delno nasuti žgalniški ostanki. Ob posegih v tla (novogradnja, odstranitev objekta, gradnja enostavnih objektov, preoblikovanje reliefa in podobno) je potrebno morebitne ostanke rudniških žgalniških odpadkov odstraniti in jih deponirati v skladu s področnimi predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.«
99. člen
188. člen se spremeni tako, da se glasi:
»188. člen
(ID_37_CU (OPPN) – Uta)
(1) Dopustna gradnja
Dopustna je gradnja novih objektov, skladno z dopustnimi dejavnostmi, v smislu zapolnitve in zgoščevanja obstoječe grajene strukture.
(2)Dopustna izraba
Dopustna višina objektov je P+4, faktor izrabe je do 2.
(3) Druga merila in pogoji
Na območju Ute je treba upoštevati prvonagrajeno natečajno rešitev z javnega projektnega odprtega enostopenjskega natečaja za dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža v Idriji iz leta 2006. Zasnova odprtega prostora naj sledi natečajni rešitvi.
Objekti ob Gregorčičevi cesti morajo biti postavljeni na gradbeno linijo. V pritličju so dopustne arkade ali delni umiki fasadne linije. Pritličje mora biti namenjeno centralnim dejavnostim, lokali morajo biti dostopni z odprtih javnih površin. Objekti smejo nad zemljo segati do gradbene meje, pod zemljo jo smejo deloma presegati, če se s tem omogoča racionalnejšo izrabo tlorisa, pod pogojem, da so površine na njih javno dostopne.
Območje med gradbeno mejo in mejo med parcelama 709/1 in 709/2 mora biti javna površina. Preko gradbene meje smejo na površino segati parkirna mesta, ne pa tudi cestišče.
Na ureditvenem območju je potrebno zagotoviti vsaj zadostno število parkirnih mest za potrebe območja, glede na načrtovane dejavnosti in na veljavne predpise in standarde.
10% do 20% območja mora biti namenjenega skupnim javnim zelenim površinam.
Območje mora biti javno prehodno.«
100. člen
V drugem odstavku 191. člena se za besedo »odpadkov.« doda besedilo »Pogojno so dopustne dejavnosti javne uprave.«
V četrtem odstavku se črta zadnji stavek.
101. člen
Doda se nov, 191.a člen, ki se glasi:
»191.a člen
(ID_49/2_IP (ZN)
(1) Druga merila in pogoji:
Na območju so pogojno dopustne dejavnosti javne uprave.«
102. člen
V četrtem odstavku 193. člena se črta zadnji stavek.
103. člen
V šestem odstavku 194. členu se črta zadnji stavek.
104. člen
V četrtem odstavku 196. člena se črta zadnji stavek.
105. člen
V tretjem odstavku 198. člena se črta zadnji stavek.
106. člen
V petem odstavku 199. člena se črta zadnji stavek.
107. člen
V 203. členu se črta besedilo »OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT »DOM UPOKOJENCEV V IDRIJI« ZA DEL OBMOČJA UTA V IDRIJI; Odlok o občinskem lokacijskem načrtu »Dom upokojencev v Idriji« za del območja Uta v Idriji (Uradni list RS, št. 31/07), parcele 707/1, 708/1, 709/2, 710, 2677 – del; katastrska občina Idrija mesto«
Pri poglavju OBČINSKI LOKACIJSKI NAČRT INFRASTRUKTURA – PUSTOTA SPODNJA IDRIJA se za številko »299/4« doda novo besedilo »300/2 – del, 300/3 – del, 300/4 – del, 300/5, 300/6 – del, 300/8,«.
108. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 3500-19/2011
Idrija, dne 11. decembra 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti