Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2013 z dne 18. 12. 2013

Kazalo

3863. Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov, stran 12214.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
1. Ta sklep določa obveznost poročanja podatkov za namene statistike finančnih računov.
2. Obvezniki poročanja so vse institucionalne enote, ki so po Uredbi (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (Uradni list Evropske unije, L174, Zvezek 56, z dne 26. junija 2013) uvrščene v sektorje in podsektorje S.11 (nefinančne družbe), S.12 (finančne družbe) in S.13 (država) razen:
– enot sektorja S.11, katerih bilančna vsota (vrednost aktive) je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 2 milijonov evrov;
– enot sektorja S.12, katerih bilančna vsota (vrednost aktive) je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 1 milijona evrov;
– enot sektorja S.13, katerih bilančna vsota (vrednost aktive) je ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katerega se poročajo podatki, manjša od 8 milijonov evrov;
– obveznikov poročanja po Sklepu o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema (Uradni list RS, št. 59/12);
– obveznikov poročanja po Sklepu o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 46/09 in 79/11);
– obveznikov poročanja po Sklepu o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/08, 97/08 in 79/11).
V primeru ustanovitve institucionalne enote v tekočem koledarskem letu se kot kriterij za presojo obveznosti poročanja (v prvih treh alinejah prvega odstavka te točke) uporablja bilančna vsota ob koncu četrtletja, za katerega se poročajo podatki.
3. Guverner Banke Slovenije z navodili določi metodologijo, način in roke četrtletnega poročanja za namene statistike finančnih računov.
4. Obvezniki poročanja so dolžni prvo poročilo po tem sklepu posredovati za prvo četrtletje 2014.
5. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 102/10 in 65/13).
6. Ne glede na prejšnjo točko so obvezniki dolžni posredovati zadnje poročilo po Sklepu o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 102/10 in 65/13) s podatki za zadnje četrtletje 2013 do 20. 2. 2014.
7. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 1. 2014.
Ljubljana, dne 10. decembra 2013
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Boštjan Jazbec l.r.

AAA Zlata odličnost