Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2013 z dne 3. 12. 2013

Kazalo

3564. Razlaga 101. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije v povezavi s 13. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 10839.

R A Z L A G A
101. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije v povezavi s 13. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12),
sprejeta na 70. seji dne 24. 9. 2013
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije je na podlagi 11. točke I. dela Splošne določbe Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00, 62/01 in 75/08) je na 70. seji dne 24. 9. 2013 sprejel naslednjo razlago
7. Drugi prejemki
d. Solidarnostna pomoč
101. člen
1. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12) s 13. členom ne posega v primere, ko je delodajalec dolžan delavcu izplačati solidarnostno pomoč, zato ostajajo določbe in razlage teh določb glede primerov upravičenosti do izplačila solidarnostne pomoči v veljavi tudi po sprejemu tega aneksa.
2. Do solidarnostne pomoči zaradi daljše bolezni je upravičen delavec, ki je tri mesece ali več začasno nezmožen za delo in zaradi tega odsoten z dela. Začasno nezmožnost za delo je delavec dolžan izkazati s potrdilom o začasni odsotnosti izdanim s strani pristojnega zdravnika (osebnega oziroma imenovanega). Pravice ni mogoče dodatno pogojevati z vrsto bolezni, zaradi katere je delavec nezmožen za delo, saj gre izključno za strokovno presojo zdravnika.
3. Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.
4. V primeru daljše bolezni lahko rok za vložitev zahteve prične teči najprej z iztekom treh mesecev nepretrgane odsotnosti zaradi bolezni, skrajni rok za uveljavitev pravice do solidarnostne pomoči začne teči zadnji dan nepretrgane odsotnosti z dela delavca.
Predsednica
Odbora za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Darja Vižintin Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost