Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013

Kazalo

2933. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 8959.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ZLV-UPB3, 45/08, 83/12) ter 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) je Občinski svet Občine Komen na 21. redni seji dne 18. 9. 2013 sprejel naslednji
S K L E P
1.
Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Komen v sestavi:
   Predsednik:   Anja Marjanovič, Brje pri Komnu 7,
          6223 Komen
  Namestnik:   Marino Pangos,
          Brestovica pri Komnu 44, 6223 Komen
  Član:      Ester Tomažinčič,
          Komen 145, 6223 Komen
  Namestnik:   Borut Kralj, Kobdilj 22, 6222 Štanjel
  Član:      Franka Zega, Komen 96, 6223 Komen
  Namestnik:   Manuela Nabergoj Furlan,
          Hruševica 25, 6222 Štanjel
  Član:      Ivan Uršič, Komen 31, 6223 Komen
  Namestnik:   Damjana Kovačič, Sveto 49b,
          6223 Komen.
2.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja 4 leta.
3.
Ta sklep velja takoj.
Št. 032-12/2013-6
Komen, dne 18. septembra 2013
Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.