Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2013 z dne 29. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2013 z dne 29. 8. 2013

Kazalo

2699. Odlok o izločitvi dela naselja Martinja vas in ustanovitev novega naselja Gorica na Medvedjeku, stran 8252.

Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odl US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – Odl US), Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 21. redni seji dne 31. 7. 2013 sprejel
O D L O K
o izločitvi dela naselja Martinja vas in ustanovitev novega naselja
Gorica na Medvedjeku
1. člen
S tem odlokom se ustanovi novo naselje v Občini Trebnje z imenom Gorica na Medvedjeku.
2. člen
Vinogradniški zaselek nad Martinjo vasjo se izloči iz naselja Martinja vas. Iz izločenega dela se ustanovi novo naselje, ki se poimenuje Gorica na Medvedjeku.
3. člen
Natančni prikaz izločenega dela naselja Martinja vas in meja novega naselja Gorica na Medvedjeku je razviden iz grafičnega prikaza registra prostorskih enot ter je sestavni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Novo mesto.
Spremembo območij evidentira Geodetska uprava Republike Slovenije v Registru prostorskih enot.
4. člen
Stroške zamenjave hišnih tablic in veljavnih osebnih dokumentov za naselje Gorica na Medvedjeku, ki bodo zamenjani v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka, povrne Občina Trebnje na vlogo občana, ki jo je potrebno vložiti v roku 7 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
Lastniki stavb morajo prevzeti in namestiti tablico s hišno številko na vidnem mestu stavbe v roku treh mesecev od prejema obvestila, o določitvi hišne številke.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2012
Trebnje, dne 1. avgusta 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost