Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2013 z dne 2. 7. 2013

Kazalo

2154. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih podjetij, stran 6500.

Na podlagi 8. člena Odloka o gospodarskih javnih družbah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12 in 71/12), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 21. seji dne 18. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih podjetij
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih podjetij (Uradni list RS, št. 49/95, 51/98 in 10/99) se v 5. členu pod točko a) na koncu besedila druge alineje doda vejica in besedilo, ki se glasi: »razen prevzema blata iz nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav, z zmogljivostjo manjšo od 50 PE«.
V 5. členu se pod točko b) za četrto alinejo doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– prevzem blata iz nepretočnih greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav, z zmogljivostjo manjšo od 50 PE.«
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-6/2013
Celje, dne 18. junija 2013
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti